Parafia
Eucharystyczny Ruch Młodych
Eucharystyczny Ruch Młodych
Eucharystyczny Ruch Młodych
Eucharystyczny Ruch Młodych
Eucharystyczny Ruch Młodych

Informacja o wspólnocie

Eucharystyczny Ruch Młodych to ruch międzynarodowy. Należy do niego ok. 3 mln dzieci z całego świata. W Polsce istnieje od 1985 roku, powstał w czasie przygotowywania II Kongresu Eucharystycznego. Jest obecny w 28 diecezjach i liczy ok. 13 tys. członków. W naszej diecezji jesteśmy jedyną wspólnotą.

Początkiem Ruchu była założona we Francji, w 1916 roku Krucjata Eucharystyczna. Na grunt polski przeszczepiła ją św. Urszula Ledóchowska w 1925. W momencie wybuchu II wojny światowej należało do Krucjaty ok. 200 tys. polskich dzieci. Po wojnie została zakazana.

Do ERM przyjmowane są dzieci zasadniczo po I Komunii świętej (wyjątkowo młodsze). Program ma na celu rozwijanie więzi z Jezusem przez poznawanie Go w Słowie Bożym, przyjmowanie w Eucharystii i adorowanie w Najświętszym Sakramencie. A jednocześnie odpowiadanie na Jego miłość, miłością do ludzi, pracą nad swoim charakterem i apostolstwem.

W naszej parafii ERM istnieje już 5 lat, od września 2002 roku. Należą do niego tylko dziewczynki, ponieważ chcemy, by chłopcy byli ministrantami. W tej chwili jest 37 dziewczynek, od trzeciej klasy szkoły podstawowej do drugiej liceum. W tym roku podzieliłyśmy się na dwie grupy. Pierwsza obejmuje dzieci ze szkoły podstawowej, druga - gimnazjum i liceum. Spotykamy się w soboty. O 10.00 grupa starsza, o 11.00 młodsza.

Przygotowujemy liturgię niedzielnej dziecięcej Mszy świętej: czytamy i omawiamy teksty liturgiczne, układamy wezwania modlitwy powszechnej i komentarze, przygotowujemy procesję z darami (nawet tańczoną), czasami inscenizację kazania. Na każdym spotkaniu jest adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Robimy to w różnych formach: śpiewem, głośną - przygotowaną lub spontaniczną - modlitwą, albo milczeniem. Zdarza się, że ktoś z obecnych w kaplicy dorosłych prosi nas o modlitwę, podaje swoją intencję i modlimy się wspólnie. Są to dla nas bardzo ważne i wzruszające momenty, bo ludzie proszą o modlitwę ze łzami w oczach, a sprawy, o których mówią, są trudne. W tym roku poznajemy dokładniej Mszę świętą, a hasłem roku są słowa męczenników z pierwszych wieków chrześcijaństwa: "Eucharystio, nie możemy żyć bez Ciebie" . Na zakończenie spotkania jest czas na wspólną zabawę. Wiosną zawsze wybieramy się też na kilka spacerów nad Wisłę.

Każda dziewczynka wybrała sobie jednego kapłana z naszej parafii i modli się codziennie za niego. W ten sposób wszyscy nasi kapłani są codziennie objęci modlitwą kilku dziewczynek.

ERM to bardzo dobra wieloletnia formacja dla dzieci od III klasy szkoły podstawowej do końca gimnazjum. Starsze mogą zostać animatorami. Atrakcją jest miesięcznik "Promień Eucharystii" oraz piękne kolorowe segregatory, jakich nie ma nikt inny tylko członkowie EReMu. Co drugi rok odbywają się zjazdy wspólnot ERM z całej Polski. Dwa lata temu miał on miejsce na Jasnej Górze i zgromadził ponad 2 tysiące dzieci. W tym roku jedziemy do Gdańska.

Jeśli chcesz poznawać Jezusa, jeśli chcesz być Jego przyjacielem i apostołem, może przyjdziesz do nas ? Zapraszamy.

Ogłoszenia duszpasterskie | Budowa kościoła i klasztoru | O Zakonie Paulinów | O Obrazie NMPCz | | Skrzynka modlitewna
Adres parafii:
   Parafia Rzymskokatolicka 
   p.w. N.M.P. Częstochowskiej
   ul. Konstytucji 3 Maja 3c, 87-100 TORUŃ
Klasztor: (56) 659 93 44
Faks: (56) 659 93 44
Biuro Parafialne: (56) 659 98 85
   czynne od poniedziałku do soboty:
   9.30 - 11.30 i 15.30 - 17.30
Email (OO.Paulini): zakon@torun.paulini.pl
stat4u
2012 © Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Toruniu