Parafia
Złota Księga
Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
Ofiara zewnętrzna, by była prawdziwa, powinna być wyrazem ofiary duchowej: Moją ofiarą... duch skruszony... (Ps 51:19). Prorocy Starego Przymierza często piętnowali ofiary składane bez zaangażowania wewnętrznego (Por. Am 5:21-25). lub nie mające związku z miłością bliźniego (Por. Iz 1:10-20). Jezus przypomina słowa proroka Ozeasza: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary (Mt 9:13; 12:7) (Por. Oz 6:6). Jedyną doskonałą ofiarą jest ta, którą Chrystus złożył na krzyżu w całkowitym oddaniu się miłości Ojca i dla naszego zbawienia (Por. Hbr 9:13-14). Łącząc się z Jego ofiarą, możemy nasze życie uczynić ofiarą dla Boga.
(2100)
Zobacz też
Ogłoszenia duszpasterskie | Budowa kościoła i klasztoru | O Zakonie Paulinów | O Obrazie NMPCz | | Skrzynka modlitewna
Adres parafii:
   Parafia Rzymskokatolicka 
   p.w. N.M.P. Częstochowskiej
   ul. Konstytucji 3 Maja 3c, 87-100 TORUŃ
Klasztor: (56) 659 93 44
Faks: (56) 659 93 44
Biuro Parafialne: (56) 659 98 85
   czynne od poniedziałku do piątku:
   9.30 - 11.30 oraz 15.30 - 17.30
Email (OO.Paulini): zakon@torun.paulini.pl
stat4u
2012 © Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Toruniu