Parafia
Budowa kościoła
Budowa K i K
Budowa K i K
Budowa K i K

Trzecia budowa - kościół parafialny


Rozpoczęcie budowy

Rozpoczęcie budowy kościoła parafialnego nastąpiło 25 sierpnia 2011 roku. W tym dniu wykonane zostały pierwsze prace ziemne - wyrównanie ziemi pod prace geodezyjne oraz wytyczenie granic wykopu.

29 sierpnia 2011 roku rozpoczęto wykopy ziemne pod fundamenty kościoła.

Założenia intencyjne

"Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać - oto zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi, powołując go - jako swój żywy obraz - do udziału w Jego panowaniu nad światem"

Jan Paweł II   

Kościół Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej będzie znakiem modlitwy za grzechy przeciwko życiu ludzkiemu, szczególnie dzieci nienarodzonych.

Rozwiązania architektoniczne

Na osi wzdłużnej nanizano kruchtę z zespołem wejść oraz wyraźnie wyodrębnione prezbiterium z ołtarzem, amboną misą chrzcielną paschałem, miejscem dla zespołu chóru i dyrygenta. Prostopadle do prezbiterium, od strony wschodniej umieszczono otwartą do nawy kościoła, nakrytą kopułą Kaplicę Nieustannej Adoracji Najświętszego Sakramentu, dostępną również od strony wschodniej placu kościelnego. Do Kaplicy przylega zespół zakrystii, dostępny zarówno od strony prezbiterium, od strony zachodniej z placu kościelnego oraz bezpośrednim łącznikiem z części klasztornej.

Od strony wejścia głównego, wnętrze kościoła wzbogaca zawieszony nad kruchtą poziom eliptycznie zaprojektowanego chóru muzycznego z miejscami siedzącymi na 150 osób, oraz 900 miejscami siedzącymi w poziomie nawy kościoła.

Wzdłuż nawy zaprojektowano dogodną komunikację pionową z 2 jednobiegowymi klatkami schodowymi. Nad wejściem głównym na konstrukcji słupów nośnych zawieszono płytę chóru i organy z pulpitem organisty.

Centralnie pod prezbiterium w kondygnacji przyziemia umieszczono Kaplice Różańcową z ołtarzem i nawą na 140 miejsc siedzących. Wzdłuż nawy zaprojektowano centralnie szeroki korytarz, po obydwu stronach którego umieszczono obszerne sale katechetyczne oraz zespół sanitariatów.

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
Życie zakonne wypływa z tajemnicy Kościoła. Jest ono darem, który Kościół otrzymuje od swojego Pana i który ofiaruje jako trwały stan życia osobie powołanej przez Boga w profesji rad ewangelicznych. W ten sposób Kościół może ukazywać równocześnie Chrystusa i rozpoznawać się jako Oblubienica Zbawiciela. Życie zakonne w swoich różnych formach zmierza do tego, by było znakiem miłości Bożej wyrażonej językiem naszych czasów.
(926)
Zobacz też
Do pobrania
Ogłoszenia duszpasterskie | Budowa kościoła i klasztoru | O Zakonie Paulinów | O Obrazie NMPCz | | Skrzynka modlitewna
Adres parafii:
   Parafia Rzymskokatolicka 
   p.w. N.M.P. Częstochowskiej
   ul. Konstytucji 3 Maja 3c, 87-100 TORUŃ
Klasztor: (56) 659 93 44
Faks: (56) 659 93 44
Biuro Parafialne: (56) 659 98 85
   czynne od poniedziałku do soboty:
   9.30 - 11.30 i 15.30 - 17.30
Email (OO.Paulini): zakon@torun.paulini.pl
stat4u
2012 © Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Toruniu