Parafia
Budowa klasztoru
Budowa K i K
Budowa Klasztoru - stan na 21.04.2006
Budowa K i K
Budowa Klasztoru - stan na 30.09.2006
Budowa K i K
Budowa Klasztoru - stan na 03.06.2010

Druga budowa - klasztor ojców paulinów

Po blisko 10 latach istnienia zakonu paulinów w Toruniu, a także od czasów wybudowania kaplicy i innych potrzebnych pomieszczeń duszpasterskich przyszedł czas na budowę kościoła. Przed przygotowaniem się do tej inwestycji, potrzeba było dużego zaplecza finansowego, aby podołać temu zadaniu. Dlatego też przez ten, prawie że dziesięcioletni okres działalności na ziemi toruńskiej ojcowie głosili serie rekolekcji, misji oraz konferencji na zaproszenie innych duchownych. Aby prace przy budowie kościoła mogły zostać rozpoczęte wcześniej, odbyły się w tej sprawie spotkania władz miasta z przedstawicielami zakonu. Dnia 1 sierpnia 2005 roku odbyła się konferencja, w której uczestniczyli: prezydent miasta Torunia Michał Zalewski, wiceprezydent Andrzej Jeziorski, dyrektor Wydziału Architektury Renata Matuszewska, prezes firmy Bud - Tech Adam Stando, dyrektor DS. Inwestycji Bud - Tech Krystyna Brzezińska, projektanci Andrzej i Zbigniew Białkiewiczowie, ojciec generał zakonu Izydor Matuszewski, administrator generalny o. Leon Chałupka oraz sekretarz generała o. Jan Berny, o. Krzysztof Kowalski i cała wspólnota zakonna paulinów z Torunia. Dostarczony został również projekt, który złożono do Wydziału Architektury z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Posiada on trzy główne elementy. Pierwszym z nich są założenia koncepcji projektowej, drugim rozwiązanie urbanistyczne, trzeci zaś stanowią rozwiązania architektoniczne. 25 października otrzymano klauzulę ostateczności na budowę, został także odebrany dziennik budowy. Funkcji inspektora nadzoru budowy podjął się parafianin inż. Wiesław Wolant.

Z początkiem listopada 2005 roku na plac budowy przybyli geodeci, robiąc wytyczne pod klasztor i kościół. Rozpoczęły się wykopy pod fundament przyszłego klasztoru. Prace związane z budową przyszłej świątyni i jej budową z pewnością będą trwały kilka lat, potrzeba będzie osób do pomocy, funduszy na zakup niezbędnych materiałów budowlanych. Z pewnoscią jednak potrzeba będzie wiele gorliwej modlitwy w intencji budowy, aby w przyszłości na placu mogła stanąć świątynia z zapleczem duszpasterskim.

Autorka powyższego opracowania: Karolina Janczak
Źródło: "Pustynia w mieście" nr 52 z 2007 roku

Budowę klasztoru ojców paulinów zakończono w 2010 roku. Poświęcenia nowego klasztoru oraz placu pod budowę kościoła dokonano 16 maja 2010 roku.

Poświęcenie kaplicy klasztornej nastąpiło 12 czerwca 2010 roku.

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
Życie zakonne wypływa z tajemnicy Kościoła. Jest ono darem, który Kościół otrzymuje od swojego Pana i który ofiaruje jako trwały stan życia osobie powołanej przez Boga w profesji rad ewangelicznych. W ten sposób Kościół może ukazywać równocześnie Chrystusa i rozpoznawać się jako Oblubienica Zbawiciela. Życie zakonne w swoich różnych formach zmierza do tego, by było znakiem miłości Bożej wyrażonej językiem naszych czasów.
(926)
Zobacz też
Ogłoszenia duszpasterskie | Budowa kościoła i klasztoru | O Zakonie Paulinów | O Obrazie NMPCz | | Skrzynka modlitewna
Adres parafii:
   Parafia Rzymskokatolicka 
   p.w. N.M.P. Częstochowskiej
   ul. Konstytucji 3 Maja 3c, 87-100 TORUŃ
Klasztor: (56) 659 93 44
Faks: (56) 659 93 44
Biuro Parafialne: (56) 659 98 85
   czynne od poniedziałku do piątku:
   9.30 - 11.30 oraz 15.30 - 17.30
Email (OO.Paulini): zakon@torun.paulini.pl
stat4u
2012 © Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Toruniu