Parafia
Małżeństwo
Małżeństwo
Małżeństwo

Sakrament w służbie komunii i posłaniu wiernych

Kandydaci do małżeństwa powinni obowiązkowo zgłosić się do kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed ślubem w celu załatwienia formalności przedmałżeńskich.

Formalności prawne poprzedzające zawarcie małżeństwa załatwia się w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Narzeczeni ponadto powinni przedłożyć następujące dokumenty:

 1. Świadectwo Chrztu Świętego (aktualne, z datą wystawienia nie wcześniej niż trzy miesiące przed jej doręczeniem).
 2. Świadectwo Bierzmowania.
 3. Dowód osobisty.
 4. Ostatnie świadectwo katechizacji szkolnej.
 5. Zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego.
 6. Zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego o stanie wolnym nupturienta.
 7. Zaświadczenia Poradni Rodzinnej.
 8. Osoby nieletnie (przed ukończeniem 18-tego roku życia) muszą przedstawić zezwolenie sądu i zgodę pisemną rodziców.
 9. Wdowiec lub wdowa - odpisy aktu zgonu zmarłego małżonka lub małżonki zarówno z U.S.C. jak i z parafii zamieszkania.
 10. Świadectwo wygłoszonych zapowiedzi, jeżeli jedna ze stron zamieszkuje w innej parafii.
 11. Dane personalne świadków ślubu: imię, nazwisko, wyznanie, wiek, adres zamieszkania, zawód.
 12. Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed ślubem w celu spisania protokołu przedślubnego.
Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.
(1601)
Słowo Boże
A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela.
(Mt 19:6)
Zobacz też
Ogłoszenia duszpasterskie | Budowa kościoła i klasztoru | O Zakonie Paulinów | O Obrazie NMPCz | | Skrzynka modlitewna
Adres parafii:
  Parafia Rzymskokatolicka 
  p.w. N.M.P. Częstochowskiej
  ul. Konstytucji 3 Maja 3c, 87-100 TORUŃ
Klasztor: (56) 659 93 44
Faks: (56) 659 93 44
Biuro Parafialne: (56) 659 98 85
  czynne od poniedziałku do piątku:
  9.30 - 11.30 oraz 15.30 - 17.30
Email (OO.Paulini): zakon@torun.paulini.pl
stat4u
2012 © Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Toruniu