Parafia
Chrzest Św.
Chrzest Święty
Chrzest Święty

Sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego

W naszej parafii chrzest jest udzielany we wszystkie niedziele podczas Mszy św. o godz. 11:30.

Wskazania dla rodziców przed chrztem świętym dziecka:

 • Rodzice mają obowiązek zgłosić dziecko w biurze parafialnym przynajmniej trzy tygodnie przed chrztem, aby omówić sprawy związane z udzieleniem chrztu.
 • Dla dziecka rodzice wybierają chrzestnych, którzy powinni posiadać:
  • Dojrzałość do spełnienia swego zadania.
  • Przynależność do Kościoła Katolickiego i życie zgodne z wiarą.

Chrzestnymi nie mogą być:

 • Małżonkowie żyjący bez ślubu kościelnego.
 • Młodzież nieuczęszczająca na katechizację.

Do przyjęcia zadania chrzestnych mogą być dopuszczeniu ci, którzy:

 1. Zostali wyznaczeni przez przyjmującego chrzest, lub jego rodziców, lub tego, kto ich zastępuje i posiada wymagane kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania.
 2. Ukończyli 16 lat.
 3. Są katolikami bierzmowanymi i przyjęli już sakrament Eucharystii i prowadzą życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką mają pełnić.
 4. Są wolni od jakichkolwiek kar kanonicznych.
 5. Nie są ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
 6. Ochrzczony, należący do niektolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.
 7. Osoby niepraktykujące, małżonkowie żyjący bez ślubu kościelnego, a także młodzież nieuczęszczjącą na katechizacje, nie mogą być rodzicami chrzestnymi dziecka.

Rodzice przedkładają następujące dokumenty:

 1. Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
 2. Świadectwo ślubu kościelnego.
 3. Dane personalne świadków - chrzestnych, imię, nazwisko, wyznanie, wiek, zawód i adres zamieszkania.
 4. Zaświadczenie stwierdzające, że chrzestni są osobami wierzącymi i praktykującymi. Zaświadczenie takie wystawia proboszcz parafii, w której mieszkają chrzestni.
 5. W wypadku młodzieży uczącej się, która ma pełnić rolę rodziców chrzestnych, należy przedstawić aktualne świadectwo religii.

Rodzice i chrzestni zobowiązani są do uczestniczenia przed chrztem w spotkaniu z O. Proboszczem. Spotkania odbywają się w soboty o godz. 11:30.

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie".
(1213)
Słowo Boże
Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego.
(J 3:5)
Zobacz też
Ogłoszenia duszpasterskie | Budowa kościoła i klasztoru | O Zakonie Paulinów | O Obrazie NMPCz | | Skrzynka modlitewna
Adres parafii:
  Parafia Rzymskokatolicka 
  p.w. N.M.P. Częstochowskiej
  ul. Konstytucji 3 Maja 3c, 87-100 TORUŃ
Klasztor: (56) 659 93 44
Faks: (56) 659 93 44
Biuro Parafialne: (56) 659 98 85
  czynne od poniedziałku do piątku:
  9.30 - 11.30 oraz 15.30 - 17.30
Email (OO.Paulini): zakon@torun.paulini.pl
stat4u
2012 © Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Toruniu