Parafia
Sakramenty
Chrzest Święty
Chrzest Święty
Bierzmowanie
Bierzmowanie
Eucharystia
Eucharystia
Chrzest Św.
Bierzmowanie
Eucharystia
Spowiedź Św.
Namaszczenie chorych
Kapłaństwo
Małżeństwo

Siedem Sakramentów Nowego Prawa zostało ustanowionych przez Chrystusa. Sakramenty te obejmują wszystkie etapy i wszystkie ważne momenty życia chrześcijanina: sprawiają narodzenie i rozwój chrześcijańskiego życia wiary, uzdrowienie i dar posłania.

Sakramenty tworzą strukturę:

 • sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego
  - chrzest, bierzmowanie i Eucharystia,
 • sakramenty uzdrowienia
  - spowiedź św. i namaszczenie chorych,
 • sakramenty służące komunii i posłaniu wiernych
  - święcenia kapłańskie i małżeństwo.
Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
W dniu Pięćdziesiątnicy przez wylanie Ducha Świętego Kościół został ukazany światu. Dar Ducha zapoczątkowuje nowy czas w "udzielaniu Misterium": czas Kościoła, w którym Chrystus ukazuje, uobecnia i przekazuje swoje dzieło zbawienia przez liturgię swojego Kościoła, "aż przyjdzie" (1 Kor 11, 26). W tym czasie Kościoła Chrystus żyje oraz działa teraz w Kościele i z Kościołem w nowy sposób, właściwy dla tego nowego czasu. Działa przez sakramenty; wspólna Tradycja Wschodu i Zachodu nazywa to działanie "ekonomią sakramentalną", która polega na udzielaniu (czy "rozdzielaniu") owoców Misterium Paschalnego Chrystusa w celebracji liturgii "sakramentalnej" Kościoła.
(1076)
Zobacz też
Ogłoszenia duszpasterskie | Budowa kościoła i klasztoru | O Zakonie Paulinów | O Obrazie NMPCz | | Skrzynka modlitewna
Adres parafii:
  Parafia Rzymskokatolicka 
  p.w. N.M.P. Częstochowskiej
  ul. Konstytucji 3 Maja 3c, 87-100 TORUŃ
Klasztor: (56) 659 93 44
Faks: (56) 659 93 44
Biuro Parafialne: (56) 659 98 85
  czynne od poniedziałku do piątku:
  9.30 - 11.30 oraz 15.30 - 17.30
Email (OO.Paulini): zakon@torun.paulini.pl
stat4u
2012 © Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Toruniu