Parafia
Strona główna
Ogłoszenia
Msze Święte
Sakramenty
Intencje mszalne
Poradnia Rodzinna
Hymn parafialny
Kontakt

Kościół i Klasztor
Historia parafii
Wydarzenia
Ojcowie
Posługiwali
Powołania
Współpracownicy
Obecna kaplica
Budowa K+K
Złota Księga
Księga Ofiarodawców

Wspólnoty
Neokatechumenat
Komórki Dorosłych
Domowy Kościół
Róże Różańcowe
Grupa Modlitwy
za Kapłanów
Grupa Charytatywna
Lektorzy
Ministranci
ERM
Duszpasterstwo Akademickie
Chór parafialny
Schola "Pueri vox"
Zespoły muzyczne
Grupa Teatralna

Czytelnia
O Zakonie Paulinów
O Świętym Pawle
O Obrazie NMPCz
Pustynia w Mieście
Cytaty
Dla dzieci
Od dzieci

Wartość życia
Ekspiacja
Duchowa adopcja
Świadectwa
Otoczmy troską życie
Rodzina w RV
Zło dobrem zwyciężaj

Życie duchowe
Rok Kapłański
Nowa Ewangelizacja
Tajemnice różańca
Homilie
Rekolekcje
Skrzynka modlitewna
Pielgrzymka

Szukasz POMOCY ?
Poradnia Rodzinna
"Cyrenejczyk"
Egzorcysta
Grupa AA
Czy możesz pomóc?

Różności
KSIĘGA GOŚCI
Galeria zdjęć
Partnerzy
Do pobrania
Poczta

Polecamy
Przeczytaj
Obejrzyj
Linki

"Czas ucieka,
wieczność czeka"

Kalendarz
Adres Parafii:
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. NMP Częstochowskiej
ul. Konstytucji 3 Maja 3c
87-100 Toruń

Biuro Parafialne:
tel.:
(056) 659-98-85

Dom Zakonny:
tel./fax:
(056) 659-93-44

e-mail:
zakon@torun.paulini.pl

Budowa Kościoła i Domu Zakonnego

Pismo parafialne - Pustynia w Mieście

Radio Jasna Góra

Biuro Prasowe Jasna Góra

Radio Watykańskie

Niezależne Rozgłośnie Katolickie w Polsce

Życie zakonne w Polsce

ekai - Katolicki Magazyn Internetowy

portal społecznoœciowo-informacyjny DEON.pl

Fronda

Rzecznik Praw Rodziców
O Zakonie Paulinów

.:: Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika
.:: Obchody 700 rocznicy zatwierdzenia Zakonu Paulinów
.:: Konfraternia paulińska
.:: Klasztory paulińskie
.:: Herb Zakonu Paulinów
.:: Linki do stron o Zakonie Świętego Pawła I Pustelnika
.:: Miscellanea


wstecz wstecz dalej dalej
Herb Zakonu Paulinów

Przez niemal sto lat od powstania Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika zgromadzenie nie używało znaków identyfikacyjnych.

Prawdopodobnie najstarszym symbolem Zakonu był kruk z połową bochenka chleba w dziobie, spotykany w XV w.

Na dalszy rozwój herbu wpłynęła ikonografia malowideł związanych z miejscem kultu patrona zakonu św. Pawła Pustelnika w Górnym Egipcie. Jedno z nich przedstawia Pawła frontalnie, w postawie modlitewnej. Jego stopy liżą dwa lwy, a u góry kruk niesie bochen chleba. Na innym św. Paweł ze świętym Antonim adorują Maryję. Obok nich malarz umieścił zarys palmy i kruka.

Wzory heraldyczne godła, opartego na podobnej ikonografii, powstały w początkach XVI w. Na pochodzących z tego czasu pieczęciach widać w górnej części wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem, w centrum pola postacie św. Pawła Pustelnika, na tle palmy i kruka, św. Augustyna, trzymającego księgę reguł, u dołu zaś św. Antoniego.

Herb Zakonu Świętego Pawła Pierwszego PustelnikaJednak mniej więcej w tym samym czasie pojawił się inny wzorzec ikonograficzny herbu. Odrzucał on wyobrażenia świętych, w ich miejsce wprowadzając rozłożystą palmę, nad którą wznosi się kruk, u dołu zaś dwa wspięte lwy. Z kolei z Kartaginy pochodzi tablica wyobrażająca dwa lwy zbliżające się do palmy i to w niej niekiedy upatruje się wzorca paulińskiego godła. Rzeźba z Kamenska w Chorwacji wyobrażająca świętego Pawła z palmą, nad którą unosi się kruk, u dołu zaś znajdują się dwa wspięte lwy, jest z kolei próbą połączenia obu poprzednich wersji.

Herb Zakonu Świętego Pawła Pierwszego PustelnikaW końcu XVIII w. wzór herbu, wyobrażający palmę, ze wspiętymi lwami i unoszącym się nad nią krukiem uległ heraldyzacji. Umieszczony został w kartuszu, podzielonym na pięć pól. W tarczy sercowej umieszczony został kruk z chlebem w dziobie, w pozostałych na przemian wspięty lew i palma. Ich układ pozostaje dowolny. Do dziś obie wersje godła: ze wspiętymi lwami i rozbudowana heraldycznie uchodzą za pełnoprawne.

Elementy herbu paulińskiego są nawiązaniem do tradycji pustelniczego życia św. Pawła Pierwszego Pustelnika. Palma daktylowa jest pamiątką tego, że św. Paweł wytwarzał ubranie z jej liści, a owoce tego drzewa stanowiły jego pożywienie. Kruk z bochenkiem chleba w dziobie jest ptakiem, który przez kilkadziesiąt lat codziennie przynosił chleb świętemu. Natomiast dwa lwy wykopały grób dla św. Pawła, w którym pochował go św. Antoni.

Herb OSPPE Herb OSPPE Herb OSPPE Herb OSPPE

Herb OSPPE Herb OSPPE Herb OSPPE Herb OSPPE

Herb OSPPE Herb OSPPE Herb OSPPE Herb OSPPE

Herb OSPPE Herb OSPPE Herb OSPPE Herb OSPPE

Herb OSPPE Herb OSPPE Herb OSPPE
góra

Chrzest Pański
Chrzest Pański
"Tyś jest Mój Syn Umiłowany"


Z życia Kościoła
Czytania na dziś
Czytania tygodnia
Brewiarz
Zrozumieć Słowo
Intencje Apostolstwa Modlitwy na rok 2011
O Świętym Pawle
Zakon Paulinów
Jasna Góra
Aktualny widok z kamery na kaplicę Cudownego Obrazu

Program duszpasterski
"Kościół domem
i szkołą komunii"

2010/2011
"W komunii z Bogiem"
2011/2012
"Kościół naszym domem"
2012/2013
"Być solą ziemi"
List pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny - 26 grudnia 2010 r.
"W komunii z Bogiem"
Mottem pierwszej części Programu na rok 2010/2011 są słowa:
"Wytrwajcie we Mnie, a ja [będę trwał] w was" (J 15,1. 4).
Oddają one istotę celów realizacji Programu, którymi są:
- odkrywanie Boga objawiającego się w Słowie Bożym.
- wprowadzenie do dojrzałego przyjęcia Słowa Bożego,
- odnawianie i pogłębianie osobistej relacji z Bogiem,
- kształtowanie wspólnotowego wymiaru życia duchowego,
- duszpasterska troska o rodzinę.
W Programie została zaakcentowana potrzeba formacji opartej na Piśmie Świętym, prowadzącej do ukształtowania w wiernych duchowości biblijnej. Wiąże się to z rozwojem: Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, diecezjalnych centrów formacji biblijnej oraz parafialnych kręgów biblijnych.

"Otoczmy troską życie"
[Więcej na stronie]
Kongregacja Nauki Wiary
Instrukcja Dignitas personae dotycząca niektórych problemów bioetycznych
"Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie" - Konferencja Episkopatu Polski
Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci
Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci
Nienarodzone dziecko "Licencja na zabijanie" - ks. Tomasz Jaklewicz
Okno życia w Toruniu Toruńskie "Okno Życia" w domu Sióstr Elżbietanek przy ul. Rabiańskiej.
(kliknij na zdjęcie, aby na powiększeniu zobaczyć lokalizację Okna Życia)
Inne linki do stron
o obronie ludzkiego życia...

radiovaticana.org RODZINA
Polska
[Więcej na stronie]
2010.03.01
Rada ds. Rodziny Episkopatu Polski apeluje o ochronę autonomii życia rodzinnego
Rada opublikowała specjalne oświadczenie w związku z proponowaną ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (...) skutkiem uchwalenia ustawy może być masowe kontrolowanie rodzin, nawet wbrew ich woli i bez wystarczającego uzasadnienia.
Świat
[Więcej na stronie]
2010.03.04
Aborcja - śmiercionośna plaga Europy
Aborcja stanowi główną przyczynę śmierci w Europie, wyprzedzając zgony z powodu choroby nowotworowej, zawału serca i wypadków drogowych. W 2008 r. w krajach Starego Kontynentu zabito 2.863.649 dzieci.