Parafia
Strona główna
Ogłoszenia
Msze Święte
Sakramenty
Intencje mszalne
Poradnia Rodzinna
Hymn parafialny
Kontakt

Kościół i Klasztor
Historia parafii
Wydarzenia
Ojcowie
Posługiwali
Powołania
Współpracownicy
Obecna kaplica
Budowa K+K
Złota Księga
Księga Ofiarodawców

Wspólnoty
Neokatechumenat
Komórki Dorosłych
Domowy Kościół
Róże Różańcowe
Grupa Modlitwy
za Kapłanów
Grupa Charytatywna
Lektorzy
Ministranci
ERM
Duszpasterstwo Akademickie
Chór parafialny
Schola "Pueri vox"
Zespoły muzyczne
Grupa Teatralna

Czytelnia
O Zakonie Paulinów
O Świętym Pawle
O Obrazie NMPCz
Pustynia w Mieście
Cytaty
Dla dzieci
Od dzieci

Wartość życia
Ekspiacja
Duchowa adopcja
Świadectwa
Otoczmy troską życie
Rodzina w RV
Zło dobrem zwyciężaj

Życie duchowe
Rok Kapłański
Nowa Ewangelizacja
Tajemnice różańca
Homilie
Rekolekcje
Skrzynka modlitewna
Pielgrzymka

Szukasz POMOCY ?
Poradnia Rodzinna
"Cyrenejczyk"
Egzorcysta
Grupa AA
Czy możesz pomóc?

Różności
KSIĘGA GOŚCI
Galeria zdjęć
Partnerzy
Do pobrania
Poczta

Polecamy
Przeczytaj
Obejrzyj
Linki

"Czas ucieka,
wieczność czeka"

Kalendarz
Adres Parafii:
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. NMP Częstochowskiej
ul. Konstytucji 3 Maja 3c
87-100 Toruń

Biuro Parafialne:
tel.:
(056) 659-98-85

Dom Zakonny:
tel./fax:
(056) 659-93-44

e-mail:
zakon@torun.paulini.pl

Budowa Kościoła i Domu Zakonnego

Pismo parafialne - Pustynia w Mieście

Radio Jasna Góra

Biuro Prasowe Jasna Góra

Radio Watykańskie

Niezależne Rozgłośnie Katolickie w Polsce

Życie zakonne w Polsce

ekai - Katolicki Magazyn Internetowy

portal społecznoœciowo-informacyjny DEON.pl

Fronda

Rzecznik Praw Rodziców
Róże różańcowe

.:: Charyzmat grupy
.:: Formacja grupy
.:: Zaangażowanie w życie Kościoła lokalnego
.:: Inne informacje o grupie
.:: Ksiądz opiekun oraz lider świecki grupy


Portret grupy

Róże Różańcowe

góra

Charyzmat grupy

Stowarzyszenie Żywego Różańca to wspólnota, która składa się aktualnie z dwudziestoosobowych grup zwanych różami. Na czele każdej róży stoi adiutor. Każdy członek róży rozważa i odmawia codziennie jedną tajemnicę różańcową, co łącznie stanowi modlitwę całego różańca w intencjach wyznaczonych przez Ojca św. na każdy miesiąc roku.
Celem Żywego Różańca jest modlitwa i rozważanie tajemnic z życia Jezusa i Maryi oraz naśladowanie tych tajemnic w życiu codziennym za przyczyną Maryi i razem z Nią tak, aby całe nasze życie stawało się różańcem.
Celem Różańca jest umacnianie wiary, leczenie nędzy moralnej, walka z szatanem, szerzenie pokoju, nabywanie cnót chrześcijańskich.
W parafii jest 11 róż różańcowych; w każdej 20 osób, co stanowi 220 osób codziennie modlących się na różańcu..
W parafii - od września 2000 roku.

góra

Formacja grupy
  • W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 17.00 spotkanie wszystkich róż, czytanie Słowa Bożego, katecheza O. Kazimierza, modlitwa spontaniczna, wymiana tajemnic różańcowych, modlitwa różańcowa z rozważaniami. O godz. 18.00 uroczysta Eucharystia w intencji wszystkich członków róż.
  • W każdy poniedziałek o godz. 17.00, Słowo Boże, katecheza, modlitwa spontaniczna modlitwa różańcowa z rozważaniami.
  • Raz w roku organizowane są tygodniowe rekolekcje różańcowe wyjazdowe.
góra

Zaangażowanie w życie Kościoła lokalnego
  • Posługa liturgiczna podczas Mszy św. w niedzielę o godz. 9.30 i w każdy poniedziałek o godz. 18.00; posługa liturgiczna (komentarze, czytania, modlitwa wiernych, procesja z darami) w pierwszy dzień Triduum Paschalnego - Wielki Czwartek;
  • Rozważania i prowadzenie Drogi Krzyżowej w Wielkim Poście;
  • Rozważania różańcowe w październiku, w czasie procesji Fatimskich od 13 maja do 13 października oraz codziennie w godzinie miłosierdzia od 15.00 do 16.00 (w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu).
Włączamy się także chętnie w różne inne prace i potrzeby Parafii stosownie do zaistniałych sytuacji.

góra

Inne informacje o grupie

Stowarzyszenie Żywego Różańca założyła Francuzka, Paulina Jaricot, w 1826 roku w Lyonie. Celem modlitwy w formie, którą zaproponowała Paulina, tzn. jedna tajemnica różańca odmawiana codziennie, była pomoc misjonarzom, których sytuacja nie była wówczas łatwa. Była to pomoc w formie modlitwy i ofiary materialnej. Ta forma modlitwy szybko przyjęła się w całym ówczesnym świecie, także w Polsce, i trwa do czasów obecnych.

góra

Ksiądz opiekun oraz lider świecki grupy
Ksiądz opiekun
O. Kazimierz Lesiak OSPPE
ul. Konstytucji 3 Maja 3c
87-100 Toruń
tel.: (056) 659-93-44
Lider świecki
Irena Wesołowska
ul. Konstytucji 3 Maja 8b/63
87-100 Toruń
tel.: (056) 471-15-47
góra

Chrzest Pański
Chrzest Pański
"Tyś jest Mój Syn Umiłowany"


Z życia Kościoła
Czytania na dziś
Czytania tygodnia
Brewiarz
Zrozumieć Słowo
Intencje Apostolstwa Modlitwy na rok 2011
O Świętym Pawle
Zakon Paulinów
Jasna Góra
Aktualny widok z kamery na kaplicę Cudownego Obrazu

Program duszpasterski
"Kościół domem
i szkołą komunii"

2010/2011
"W komunii z Bogiem"
2011/2012
"Kościół naszym domem"
2012/2013
"Być solą ziemi"
List pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny - 26 grudnia 2010 r.
"W komunii z Bogiem"
Mottem pierwszej części Programu na rok 2010/2011 są słowa:
"Wytrwajcie we Mnie, a ja [będę trwał] w was" (J 15,1. 4).
Oddają one istotę celów realizacji Programu, którymi są:
- odkrywanie Boga objawiającego się w Słowie Bożym.
- wprowadzenie do dojrzałego przyjęcia Słowa Bożego,
- odnawianie i pogłębianie osobistej relacji z Bogiem,
- kształtowanie wspólnotowego wymiaru życia duchowego,
- duszpasterska troska o rodzinę.
W Programie została zaakcentowana potrzeba formacji opartej na Piśmie Świętym, prowadzącej do ukształtowania w wiernych duchowości biblijnej. Wiąże się to z rozwojem: Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, diecezjalnych centrów formacji biblijnej oraz parafialnych kręgów biblijnych.

"Otoczmy troską życie"
[Więcej na stronie]
Kongregacja Nauki Wiary
Instrukcja Dignitas personae dotycząca niektórych problemów bioetycznych
"Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie" - Konferencja Episkopatu Polski
Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci
Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci
Nienarodzone dziecko "Licencja na zabijanie" - ks. Tomasz Jaklewicz
Okno życia w Toruniu Toruńskie "Okno Życia" w domu Sióstr Elżbietanek przy ul. Rabiańskiej.
(kliknij na zdjęcie, aby na powiększeniu zobaczyć lokalizację Okna Życia)
Inne linki do stron
o obronie ludzkiego życia...

radiovaticana.org RODZINA
Polska
[Więcej na stronie]
2010.03.01
Rada ds. Rodziny Episkopatu Polski apeluje o ochronę autonomii życia rodzinnego
Rada opublikowała specjalne oświadczenie w związku z proponowaną ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (...) skutkiem uchwalenia ustawy może być masowe kontrolowanie rodzin, nawet wbrew ich woli i bez wystarczającego uzasadnienia.
Świat
[Więcej na stronie]
2010.03.04
Aborcja - śmiercionośna plaga Europy
Aborcja stanowi główną przyczynę śmierci w Europie, wyprzedzając zgony z powodu choroby nowotworowej, zawału serca i wypadków drogowych. W 2008 r. w krajach Starego Kontynentu zabito 2.863.649 dzieci.