Parafia
Strona główna
Ogłoszenia
Msze Święte
Sakramenty
Intencje mszalne
Poradnia Rodzinna
Hymn parafialny
Kontakt

Kościół i Klasztor
Historia parafii
Wydarzenia
Ojcowie
Posługiwali
Powołania
Współpracownicy
Obecna kaplica
Budowa K+K
Złota Księga
Księga Ofiarodawców

Wspólnoty
Neokatechumenat
Komórki Dorosłych
Domowy Kościół
Róże Różańcowe
Grupa Modlitwy
za Kapłanów
Grupa Charytatywna
Lektorzy
Ministranci
ERM
Duszpasterstwo Akademickie
Chór parafialny
Schola "Pueri vox"
Zespoły muzyczne
Grupa Teatralna

Czytelnia
O Zakonie Paulinów
O Świętym Pawle
O Obrazie NMPCz
Pustynia w Mieście
Cytaty
Dla dzieci
Od dzieci

Wartość życia
Ekspiacja
Duchowa adopcja
Świadectwa
Otoczmy troską życie
Rodzina w RV
Zło dobrem zwyciężaj

Życie duchowe
Rok Kapłański
Nowa Ewangelizacja
Tajemnice różańca
Homilie
Rekolekcje
Skrzynka modlitewna
Pielgrzymka

Szukasz POMOCY ?
Poradnia Rodzinna
"Cyrenejczyk"
Egzorcysta
Grupa AA
Czy możesz pomóc?

Różności
KSIĘGA GOŚCI
Galeria zdjęć
Partnerzy
Do pobrania
Poczta

Polecamy
Przeczytaj
Obejrzyj
Linki

"Czas ucieka,
wieczność czeka"

Kalendarz
Adres Parafii:
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. NMP Częstochowskiej
ul. Konstytucji 3 Maja 3c
87-100 Toruń

Biuro Parafialne:
tel.:
(056) 659-98-85

Dom Zakonny:
tel./fax:
(056) 659-93-44

e-mail:
zakon@torun.paulini.pl

Budowa Kościoła i Domu Zakonnego

Pismo parafialne - Pustynia w Mieście

Radio Jasna Góra

Biuro Prasowe Jasna Góra

Radio Watykańskie

Niezależne Rozgłośnie Katolickie w Polsce

Życie zakonne w Polsce

ekai - Katolicki Magazyn Internetowy

portal społecznoœciowo-informacyjny DEON.pl

Fronda

Rzecznik Praw Rodziców
Przeczytaj
fronda.pl
  2011.06.19
Robert Friedrich Więcej -> Przyśnił mi się "Stopa"
- Jak pytam na koncertach Arki Noego, kto chce iść do nieba, to się wszyscy zgłaszają, ale jak pytam: kto chce iść dzisiaj do nieba - to zawsze mało jest chętnych. Modlę się o dobrą śmierć, o gotowość, ale plany jakie są w życiu, przeszkadzają żeby powiedzieć Bogu: jestem gotowy, zabierz mnie dzisiaj. Nie wiem, czy się boję śmierci, ale fakty pokazują, że tak. Skoro się bronię, nie daję sobie nawtykać, nie daję się upokorzyć - mówi w rozmowie z Jarosławem Wróblewskim Robert "Litza" Friedrich - założyciel Arki Noego oraz członek grup: 2Tm2,3, Kazik Na Żywo i Luxtorpeda. W przeszłości współzałożyciel i wieloletni muzyk grupy Acid Drinkers.
  2011.05.14
Więcej -> "IMAGO" - dwumiesięcznik Fundacji Pro Humana Vita
Nowe czasopismo antropologiczne z akcentem prolife, które prezentuje bioetykę na bazie chrześcijańskiej nauki o człowieku. Na trudne pytania dotyczące człowieka odpowiada z punktu widzenia medycyny, filozofii, psychologii, ekologii i prawa.
radiovaticana.org
  2011.05.01
Więcej -> Karol Wojtyła wyniesiony do chwały ołtarzy
Na tę chwilę czekaliśmy całych 6 lat.(...) Benedykt XVI ogłosił Jana Pawła II błogosławionym i wyznaczył jego wspomnienie liturgiczne na 22 października (...)
W homilii Benedykt XVI powiedział m.in.: "Jan Paweł II jest błogosławiony ze względu na swą wiarę, mocną i wielkoduszną, wiarę apostolską. Bycie błogosławionym na wieki Jana Pawła II, które Kościół dziś z radością ogłasza, wpisane jest w te właśnie słowa Chrystusa: "Błogosławiony jesteś, Szymonie" i "Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli". Jest to błogosławieństwo wiary, którą Jan Paweł II otrzymał w darze od Boga Ojca dla budowania Kościoła Chrystusowego. Swoim świadectwem wiary, miłości i odwagi apostolskiej, pełnym ludzkiej wrażliwości, ten znakomity Syn narodu polskiego pomógł chrześcijanom na całym świecie, by nie lękali się być chrześcijanami, należeć do Kościoła, głosić Ewangelię. Jednym słowem: pomógł nam nie lękać się prawdy, gdyż prawda jest gwarancją wolności."
radiovaticana.org
  2011.01.14
Więcej -> Beatyfikacja Jana Pawła II: znak dojrzałości wiary i zaproszenie do troski o pełnię życia chrześcijańskiego
Pontyfikat Jana Pawła II był znakiem bardzo wyrazistym i przemawiającym nie tylko do katolików, ale do światowej opinii publicznej, do ludzi różnych kultur, ras, przekonań religijnych. Reakcja światowa na sposób przeżywania cierpienia, na decyzję kontynuowania misji piotrowej do końca, wreszcie reakcja na Jego śmierć, popularność hasła, które ktoś wtedy rzucił "Santo subito" miały silne oparcie w doświadczeniu spotkania z Osobą Papieża Wojtyły. Dostrzegano, że jest On "człowiekiem Boga", że dostrzega konkrety i mechanizmy współczesnego świata, ale postrzega wszystko "w Bogu".
Więcej -> Beatyfikacja Jana Pawła II - 1 maja 2011 r.
episkopat.pl
  2010.12.26
Święta Rodzina Więcej -> List pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny - 26 grudnia 2010 r.

(fragment)

5. Świadkowie komunii pośród świata

Siostry i Bracia!
Komunia z Bogiem to serce rozmiłowane w Bogu. To człowiek podzielający Boży sposób patrzenia i rozumienia. To całe życie oddane Panu Bogu.
W takim kontekście lepiej rozumiemy, że przystępowanie do Komunii Świętej nie jest i nie może być praktyką oderwaną od życia - od tego, co myślimy, mówimy, jakie są nasze przekonania i czyny. Przystępowanie do Komunii Świętej to kwestia uczciwości wobec Boga. Każdy katolik, który odrzuca prawo Boże, winien się nawrócić. Inaczej jego przystępowanie do Komunii Świętej jest świętokradztwem. Komunia zakłada bowiem i wyraża rzeczywistą jedność wierzącego z Bogiem. Kto pragnie przyjąć Ciało Chrystusa, musi - w imię uczciwości - przyjąć też Jego naukę i świat wartości oraz żyć z Nim w zjednoczeniu na co dzień.
Nikt wewnętrznie uczciwy nie może wybierać grzechu, a równocześnie twierdzić, że żyje w zjednoczeniu z Bogiem. Tym bardziej nie może z uporem demonstrować publicznie jedności z Ciałem Chrystusa, gdy odrzuca ewangeliczny styl myślenia i postępowania. W takim przypadku posiada błędnie ukształtowane sumienie i potrzebuje nawrócenia.
episkopat.pl
  2010.10.18
Konferencja Episkopatu Polski Więcej -> List biskupów o in vitro

Warszawa, 18 października 2010 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Bronisław Komorowski

Szanowny Panie Prezydencie,

Wobec ponownego podjęcia przez Sejm sprawy regulacji prawnej metody in vitro, zabieramy głos w trosce o niepomijanie poważnych racji moralnych oraz o uszanowanie stanowiska ludzi uznających prawo do obrony życia każdego człowieka za normę nadrzędną. Pragniemy przestrzec przed uchwaleniem ustaw dopuszczających rozwiązania prawne, które są nie do pogodzenia zarówno z obiektywnymi racjami naukowymi o początku biologicznego życia człowieka, jak też z jednoznacznymi wskazaniami moralnymi, płynącymi z Dekalogu i Ewangelii, które przypomina Kościół.

1. Metoda in vitro powoduje ogromne koszty ludzkie, jakie są z nią związane. Dla urodzenia jednego dziecka dochodzi w każdym przypadku do śmierci, na różnych etapach procedury medycznej, wielu istnień ludzkich. Jeszcze więcej zarodków poddanych jest zamrożeniu. Nauka i wiara podkreślają, że od momentu poczęcia mamy do czynienia z człowiekiem, ludzką osobą w fazie embrionalnej.

2. Procedura zapłodnienia in vitro ma wciąż nie do końca zbadane skutki dla dzieci poczętych tą metodą. Coraz liczniejsze badania pokazują, że skutkiem tej procedury jest mniejsza odporność, wcześniactwo, niedowaga, powikłania, a także częstsza zapadalność na rozmaite schorzenia genetyczne. Metoda ta jest więc zwyczajnie niebezpieczna dla dzieci poczętych przy jej pomocy.

3. Zapłodnienie in vitro to młodsza siostra eugeniki - rzekomo procedury medycznej - o najgorszych skojarzeniach z nie tak odległej historii. Procedura zapłodnienia pozaustrojowego zakłada bowiem "selekcję" zarodków, która oznacza ich uśmiercenie. Chodzi o eliminację słabszych zarodków ludzkich, zdiagnozowanych jako nieodpowiednie, czyli o "eugenizm selektywny", piętnowany wielokrotnie przez Jana Pawła II i inne autorytety.

4. Nieobliczalne są również skutki społeczne, jakie wywołać może rozpowszechnienie metody zapłodnienia in vitro. Tak poczęte dziecko może mieć trzy matki: genetyczną (dawczynię materiału genetycznego), biologiczną (tę, która je urodziła) i społeczną (tę, która je wychowuje). Ojcostwo w przypadku metody in vitro jest jeszcze trudniejsze do określenia. Tak zwani dawcy "materiału genetycznego" bywają anonimowi, ale znane są też precedensy, że pociąga się ich do płacenia alimentów na rzecz dziecka poczętego z ich materiału genetycznego. Oddzielenie prokreacji od aktu małżeńskiego zawsze niesie ze sobą złe społeczne konsekwencje i jest szczególnie niekorzystne dla dzieci przychodzących na świat wskutek działania osób trzecich. Prawne usankcjonowanie procedury in vitro pociąga za sobą nieuchronnie redefinicję ojcostwa, macierzyństwa, wierności małżeńskiej. Wprowadza także zamęt w relacjach rodzinnych i przyczynia się do podkopania fundamentów życia społecznego.

5. Pilną natomiast koniecznością jest uruchomienie programów zapobiegania niepłodności, której przyczyny są znane i uzależnione od ludzkich świadomych działań oraz leczenie niepłodności, którym nie jest technologia in vitro. Osoby z niej korzystające nadal pozostają niepłodne i chore.

6. Współczując rodzinom cierpiącym z powodu braku potomstwa, wyrażamy uznanie tym wszystkim, którzy mimo osobistego dramatu starają się zachować wierność zasadom chrześcijańskiej etyki i otwierają się na przyjęcie dzieci przez adopcję.

Wyrażamy nadzieję, że przedstawione racje staną się przedmiotem refleksji i zachęcą do obiektywizmu tych, których Naród obdarzył szacunkiem i zaufaniem na aktualnym etapie polskiej historii.

+ Józef Michalik
Przewodniczący KEP

+ Kazimierz Górny
Przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP

+ Henryk Hoser
Przewodniczący Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych

Otrzymują:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Marszałek Sejmu
Marszałek Senatu
Prezes Rady Ministrów
Przewodniczący Klubów Parlamentarnych
Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia
Przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny
fronda.pl
  2010.08.18
Zapłodnienie Więcej -> Klucz do człowieczeństwa

Zaprzeczanie tezie, że człowiek powstaje w chwili poczęcia, prowadzi do groźnych wynaturzeń. Jego konsekwencją może być zgoda na zabijanie nawet narodzonych dzieci.

Początkiem życia człowieka jest jego poczęcie - głosi Kościół katolicki. Człowiekowi od chwili poczęcia należy się godność, szacunek, prawo do życia. Od chwili poczęcia należy chronić jego życie, zdrowie i dbać o szczęśliwą przyszłość. Stanowisko Kościoła jest odrzucane przez środowiska liberalne, walczące o prawo do zabijania nienarodzonych dzieci. Ich zdaniem takie myślenie to religijne zabobony, nie mające nic wspólnego z rzeczywistością, przeczące rozumowemu podejściu do sprawy.

Jednak stanowisko Kościoła powinno być czymś oczywistym nie tylko dla osób wierzących, ale również dla wszystkich osób myślących logicznie. Nie ma bowiem lepszego momentu w rozwoju zarodkowym dziecka, by uznać, że dochodzi do powstania pełnowartościowego człowieka. Przełomem, uruchamiającym proces rozwoju, jest przecież właśnie poczęcie. Zapłodniona komórka jajowa samoistnie rozwija się przez dziewięć miesięcy, aż do porodu. Tylko poczęcie jest więc momentem, w którym należy doszukiwać się początku człowieczeństwa każdej z osób. Bowiem jeśli nie ten moment, to który? Gastrulacja, bruzdkowanie, rozwój serca, kończyn, powstanie mózgu? A może konkretny tydzień rozwoju prenatalnego człowieka? Jaki inny moment jest rzeczywistym przejściem granicy, po której możemy mówić o powstaniu człowieka? Nie ma takiego. Żaden inny moment nie uruchamia całego szeregu procesów, których efektem jest narodzenie dziecka.

Częste twierdzenie, że człowiek powstanie wraz z wykształceniem się któregoś z narządów, czy całych układów, jest myśleniem nielogicznym. Przecież one nie powstają z niczego, są wynikiem rozwoju. Tak jest z każdą ludzką tkanką, z każdym organem. Ten sposób rozumowania jest więc nielogiczny i wyklucza myślenie przyczynowo-skutkowe. Jest również przyznaniem, że istotą człowieka jest któryś z jego narządów. To również zdaje się nieuprawnione. Czy ludzie bez któregoś z organów nie są ludźmi, czy osoba upośledzona nie jest człowiekiem?
fronda.pl
  2010.06.20
FRONDA 55 Więcej -> O. Pelanowski OSPPE: Znak Katynia, znak Smoleńska

"Katyń stał się ponownie odnowioną raną. Co mówi ten znak? W sferze jak najbardziej duchowej jest sygnałem jak najbardziej niepokojącym. Sądzę, że to złowieszczy symptom, wskazujący na zagrożenie gorsze dla Europy, a może i dla świata, niż ostatnia wojna. Ktoś mi powiedział, że starym żołnierzom odnawiają się rany przed wybuchem nowej wojny. To miejsce znowu zakrwawiło, a ja nie czuję pokoju od tamtego dnia. " - pisze o. Augustyn Pelanowski OSPPE w najnowszym 55 numerze Frondy w całości poświęconej tragediom w Smoleńsku i Katyniu.
fronda.pl
  2010.05.19
Bez Komunii dla głosujących za in vitro Więcej -> Bez Komunii dla głosujących za in vitro

Osoby przeprowadzające procedurę in vitro, a także stanowiące prawo umożliwiające jej stosowanie nie mają prawa, dopóki nie zmienią swojego postępowania - przystępować do Komunii świętej - przypomniała Rada do spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski. Obradowała ona 17 i 18 maja w Warszawie.

"Należy pamiętać, że ci którzy je zabijają i ci, którzy czynnie uczestniczą w zabijaniu, bądź ustanawiają prawa przeciwko życiu poczętemu, a takim jest życie dziecka w stanie embrionalnym, w ogromnym procencie niszczone w procedurze in vitro, stają w jawnej sprzeczności z nauczaniem Kościoła Katolickiego i nie mogą przystępować do Komunii świętej, dopóki nie zmienią swojej postawy" - napisano w oświadczeniu podpisanym przez biskupa Kazimierza Górnego i ojca Andrzeja Rębacza.

Rada negatywnie odniosła się również do odrzucenia przez parlamentarzystów inicjatywy ustawodawczej "Contra In Vitro", a zwłaszcza do tego, że uniemożliwiono nad nim dalszą dyskusję.
fronda.pl
  2010.03.13
Rodzina nadzieją Europy Więcej -> Negowanie różnicy płci gorsze od marksizmu

Podczas odbywającego się w Gnieźnie spotkania pod hasłem "Rodzina nadzieją Europy", doradca Papieskiej Rady do spraw Rodziny ks. prof. Tony Anatrella przestrzegał przed zanikiem różnic między kobietą i mężczyzną. Jego zdaniem, dążenie do negowania różnicy płci, przyniesie społeczeństwom szczególnie dotkliwe szkody.

- Efekty negowania różnic płci będą dużo poważniejsze niż szkody wyrządzone przez marksizm. Wynikną z tego straty dla psychologii ludzkiej oraz tożsamości kobiety i mężczyzny - mówił włoski jezuita podczas VIII Zjazdu Gnieźnieńskiego.

Wskazywał także na paradoksy współczesnego myślenia. - W życiu społecznym mówi się o parytecie płci, o równym uczestnictwie kobiet i mężczyzn w polityce, gospodarce, chociaż tam nie różnice seksualne są ważne, lecz kompetencje. Natomiast w rodzinie, gdzie te różnice są istotne, mówi się, że to nie ma znaczenia - zauważył ks. Anatrella.

Doradca Papieskiej Rady ds. Rodziny przekonywał, że "nie ma wojny między mężczyzną i kobietą". - Nasz stosunek do ciała, do seksualności sprawia, że nie jesteśmy konkurencyjni, ale komplementarni i wzajemnie się uzupełniamy, dlatego musimy być solidarni.
fronda.pl
  2010.03.04
Kampania Fundacji Pro Więcej -> Poznańska kampania z Hitlerem szokuje świat

W Poznaniu zawisł bilbord przypominający, że na polskich ziemiach 9 marca 1943 roku, jako pierwszy, aborcję zalegalizował Adolf Hitler. Takie "prawo" nadał wódz III Rzeszy Polkom, Rosjankom, Ukrainkom i innym niewolnicom z okupowanych krajów.

Inicjatorem akcji jest sprzeciwiająca się zabijaniu dzieci Fundacja Pro.
- Aborcja jest tolerowana, ponieważ ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, czym jest. Jan Paweł II mówił, że demokracja bez wartości przeradza się w jawny bądź ukryty totalitaryzm. Chcemy pokazać, do czego prowadzi postawa wroga życiu - mówi w rozmowie z portalem Fronda.pl Mariusz Dzierżawski z Fundacji Pro. - 8 marca pewne grupy będą chciały promować aborcję; jeśli poczują się w ten sposób porównane z hitlerowcami, to jest to ich problem - dodaje zwolennik życia.

W USA organizacje walczące o obronę życia od dawna prowadzą swoje kampanie wykazując, że legalna aborcyja nie ma nic wspólnego z prawami człowieka, lecz ma swoje korzenie w eugenice, rasizmie i nazizmie.
fronda.pl
  2009.12.27
Święta Rodzina Więcej -> Bez chrześcijańskich rodzin Europa nie ma przyszłości

Tysiące rodzin z całej Europy przybyło w święto Świętej Rodziny na madrycki plac Lima, gdzie Jan Paweł II w czasie pierwszej wizyty w Hiszpanii w 1982 roku powiedział m. in. słowa "Przyszłość ludzkości przychodzi przez rodzinę", które były myślą przewodnią spotkania. - Wy, obecne tu rodziny, jesteście sanktuarium społeczeństwa. Bez was Europa pozostałaby bez dzieci i bez przyszłości wypełnionej miłością - stwierdził współorganizator kard. Antonio Maria Rouco Varela, arcybiskup Madrytu.

Spotkanie w Święto Świętej Rodziny odbyło się w kontekście bardzo silnej kontestacji i atakowania rodziny chrześcijańskiej w prawodawstwie europejskim i w mediach. Przeciwko wartości tradycyjnej rodziny skierowane są np. regulacje prawne umożliwiające tzw. ekspresowe rozwody, legalizację związków homoseksualnych, aborcję, wykluczanie rodziców z procesu wychowawczego, przejmowanie rodzicielskich obowiązków wobec dzieci przez instytucje państwowe. Zjawiska te występują szczególnie ostro w Hiszpanii za rządów premiera Zapatero.

Podczas modlitwy Anioł Pański Ojciec Święty zwrócił się po hiszpańsku do uczestników święta Świętej Rodziny w Madrycie:
"Pozdrawiam serdecznie duszpasterzy i wiernych zgromadzonych w Madrycie, na radosnych obchodach uroczystości Świętej Rodziny z Nazaretu (...). Jedną z największych posług, jaką my, chrześcijanie, możemy dać swym bliźnim, jest nasze pogodne i mocne świadectwo o rodzinie opartej na małżeństwie między mężczyzną a kobietą, strzegąc i wspierając je, gdyż ma ona najwyższe znaczenie dla teraźniejszości i przyszłości ludzkości. W istocie rodzina jest najlepszą szkołą, uczącą życia tymi wartościami, które nadają godność osobie i czynią wielkimi narody".
fronda.pl
  2009.12.01
Kiko Arguello Więcej -> Neokatechumenat odpowiada na islamizację w Europie

Droga Neokatechumenalna organizuje pod koniec grudnia w Madrycie uroczystość w "obronie rodziny". Założyciel ruchu Kiko Argüello uważa, że właśnie od niej zależy przyszłość Europy. Zwłaszcza w obliczu postępującej islamizacji.

O przygotowaniach do mającego odbyć się 27 grudnia spotkania Argüello poinformował na weekendowej konferencji prasowej w stolicy Hiszpanii. Do Madrytu mają przybyć setki wiernych, kardynałowie i biskupi z całej Europy, a papież ma wystosować specjalny list z okazji tego spotkania - zapowiedział założyciel Drogi Neokatechumenalnej.

- Europa jest w niebezpieczeństwie. Wskaźnik urodzeń jest tak słaby, że zagraża naszej kulturze. Mimo tego nasza populacja nie zmniejsza się. Dlaczego? Imigracja. Liczba muzułmanów wzrasta - tłumaczył Argüello.
radiovaticana.org
  2009.09.23

Więcej -> Całun Turyński będzie wystawiony w 2010 r.


W przyszłym roku w Turynie odbędzie się nadzwyczajne wystawienie Całunu na widok publiczny. Uroczystości rozpoczną się 10 kwietnia przyszłego roku i potrwają do 23 maja. Kolejna możliwość zobaczenia tajemniczych relikwii będzie dopiero w roku jubileuszowym 2025.

By otrzymać wejściówkę konieczne jest zrobienie rezerwacji internetowej od 1 grudnia 2009 r. lub telefonicznej od 1 stycznia 2010 r. Informacje dla pielgrzymów zgromadzono na stronie internetowej: www.sindone.org.

Zorganizowano też zupełnie nowy sposób nawiedzenia relikwi, spodziewając się sporego zainteresowania. Dodatkową atrakcją, jak zdradzają organizatorzy, będzie wystawa sztuki sakralnej ukazująca oblicze Chrystusa począwszy od renesansu.
fronda.pl
  2009.09.21
in vitro Więcej -> Lekarze przeciw in vitro

Dr Maciej Barczentewicz:
Chodzi o mocny głos lekarzy innej opcji niż lobby in vitro, którzy mówią, że z naukowego punktu widzenia diagnozowanie i leczenie niepłodności - w tym naprotechnologia - jest znacznie lepsze i nie niesie ze sobą tylu zagrożeń co metoda sztucznego zapłodnienia pozaustrojowego, na szkle.
Istnieje wyraźnie większe prawdopodobieństwo wystąpienia wad genetycznych wśród dzieci urodzonych po zapłodnieniu pozaustrojowym. Znacznie zwiększony jest też odsetek ciąż mnogich, porodów przedwczesnych, powikłań w czasie ciąży i po porodzie. In vitro generuje ogromne koszty ponoszone następnie przez NFZ.
niedziela.pl
  2009.09.20
Więcej -> Logo XXVI Światowego Dnia Młodzieży - Madryt 16-21 sierpnia 2011 r.

Na logo składają się stylizowane litery M i J, zwieńczone krzyżem. M to inicjał Maryi, a zarazem Madrytu, zaś J - słowa "jóvenes", czyli młodzi. Logo wyobraża młodzież zgromadzoną z Maryją i z Papieżem u stóp krzyża. Przypomina kształtem koronę, która zdobi głowę Matki Bożej z Almudeny, patronki Madrytu. Poniżej skrót JMJ - Jornada Mundial de la Juventud (Światowy Dzień Młodzieży) - oraz 2011 Madrid.
ŚDM odbędzie się pod hasłem nawiązującym do Pawłowych słów z Listu do Kolosan: "Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze" (Kol 2,7).
Aktualności dotyczące spotkania w Madrycie można śledzić na hiszpańskiej oficjalnej stronie spotkania: www.jmj2011madrid.com
lub w wersji polskiej: madryt2011.pl.
radiovaticana.org
  2009.06.26
Więcej -> Betlejem: odkryto grób sprzed 4 tys. lat

W Betlejem, w pobliżu bazyliki Narodzenia, na prywatnej posesji należącej do chrześcijańskiej rodziny, odkryto nienaruszony grobowiec sprzed 4 tys. lat.
radiovaticana.org
  2009.04.09
Więcej -> Serce w Hostii - świadectwo Rona Tesoriero, autora książki "Reason to Believe" - Powód do wiary

"Konsekrowana Hostia zmienia się w ciało. Niewidomy odzyskuje wzrok na pół godziny, by zobaczyć film o Eucharystii. Te i inne współczesne przypadki opisał australijski prawnik Ron Tesoriero. Na Światowych Dniach Młodzieży w Sydney był jedną z osób składających świadectwo."
ekai.pl
  2009.04.07
Kiko Argüello Więcej -> Kiko Argüello: To Duch Święty odnawia Kościół

"Wobec sekularyzacji musimy powrócić do modelu apostolskiego, który nie wychodzi od wielkich świątyń, lecz od żywej wspólnoty, która daje znaki miłości i jedności. Tylko przez tę miłość można rozpoznać Chrystusa."
fronda.pl
  2009.03.28
fronda.pl Więcej -> Katastrofa, o której nie piszą wielkie media

Na katolickim cmentarzu Św. Krzyża w stanie Montana, tuż przy Grobie Nienarodzonego Dziecka, rozbił się samolot właściciela największej sieci aborcyjnej w USA. Zginęły jego dzieci i wnuki.
ekai.pl
  2009.02.15
Więcej -> Droga neokatechumenalna - powszechnym dziedzictwem Kościoła

Owoce Drogi Neokatechumenalnej to m.in. tysiące uratowanych od rozbicia małżeństw, bardzo liczne powołania kapłańskie i zakonne, rodziny wielodzietne i zaangażowanie w misje, często w bardzo trudnych warunkach.
fronda.pl
  2009.02.02
FRONDA 50 Więcej -> Pismo Poświęcone Fronda - jubileuszowy numer 50-ty

a w nim między innymi:
- Wojna Benedykta
- Papieska krucjata o duszę Europy
- Benedykt obudził bestię
- Nawet po Auschwitz miłość istnieje - rozmowa z Kiko Argüello
- Holandia: od narodu misjonarzy do kraju misyjnego
- Czy Mistrz i Małgorzata to powieść satanistyczna?
- Katolicki spór o karę śmierci
- Nadchodzą... Katolicy
góra

Chrzest Pański
Chrzest Pański
"Tyś jest Mój Syn Umiłowany"


Z życia Kościoła
Czytania na dziś
Czytania tygodnia
Brewiarz
Zrozumieć Słowo
Intencje Apostolstwa Modlitwy na rok 2011
O Świętym Pawle
Zakon Paulinów
Jasna Góra
Aktualny widok z kamery na kaplicę Cudownego Obrazu

Program duszpasterski
"Kościół domem
i szkołą komunii"

2010/2011
"W komunii z Bogiem"
2011/2012
"Kościół naszym domem"
2012/2013
"Być solą ziemi"
List pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny - 26 grudnia 2010 r.
"W komunii z Bogiem"
Mottem pierwszej części Programu na rok 2010/2011 są słowa:
"Wytrwajcie we Mnie, a ja [będę trwał] w was" (J 15,1. 4).
Oddają one istotę celów realizacji Programu, którymi są:
- odkrywanie Boga objawiającego się w Słowie Bożym.
- wprowadzenie do dojrzałego przyjęcia Słowa Bożego,
- odnawianie i pogłębianie osobistej relacji z Bogiem,
- kształtowanie wspólnotowego wymiaru życia duchowego,
- duszpasterska troska o rodzinę.
W Programie została zaakcentowana potrzeba formacji opartej na Piśmie Świętym, prowadzącej do ukształtowania w wiernych duchowości biblijnej. Wiąże się to z rozwojem: Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, diecezjalnych centrów formacji biblijnej oraz parafialnych kręgów biblijnych.

"Otoczmy troską życie"
[Więcej na stronie]
Kongregacja Nauki Wiary
Instrukcja Dignitas personae dotycząca niektórych problemów bioetycznych
"Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie" - Konferencja Episkopatu Polski
Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci
Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci
Nienarodzone dziecko "Licencja na zabijanie" - ks. Tomasz Jaklewicz
Okno życia w Toruniu Toruńskie "Okno Życia" w domu Sióstr Elżbietanek przy ul. Rabiańskiej.
(kliknij na zdjęcie, aby na powiększeniu zobaczyć lokalizację Okna Życia)
Inne linki do stron
o obronie ludzkiego życia...

radiovaticana.org RODZINA
Polska
[Więcej na stronie]
2010.03.01
Rada ds. Rodziny Episkopatu Polski apeluje o ochronę autonomii życia rodzinnego
Rada opublikowała specjalne oświadczenie w związku z proponowaną ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (...) skutkiem uchwalenia ustawy może być masowe kontrolowanie rodzin, nawet wbrew ich woli i bez wystarczającego uzasadnienia.
Świat
[Więcej na stronie]
2010.03.04
Aborcja - śmiercionośna plaga Europy
Aborcja stanowi główną przyczynę śmierci w Europie, wyprzedzając zgony z powodu choroby nowotworowej, zawału serca i wypadków drogowych. W 2008 r. w krajach Starego Kontynentu zabito 2.863.649 dzieci.