Parafia
Strona główna
Ogłoszenia
Msze Święte
Sakramenty
Intencje mszalne
Poradnia Rodzinna
Hymn parafialny
Kontakt

Kościół i Klasztor
Historia parafii
Wydarzenia
Ojcowie
Posługiwali
Powołania
Współpracownicy
Obecna kaplica
Budowa K+K
Złota Księga
Księga Ofiarodawców

Wspólnoty
Neokatechumenat
Komórki Dorosłych
Domowy Kościół
Róże Różańcowe
Grupa Modlitwy
za Kapłanów
Grupa Charytatywna
Lektorzy
Ministranci
ERM
Duszpasterstwo Akademickie
Chór parafialny
Schola "Pueri vox"
Zespoły muzyczne
Grupa Teatralna

Czytelnia
O Zakonie Paulinów
O Świętym Pawle
O Obrazie NMPCz
Pustynia w Mieście
Cytaty
Dla dzieci
Od dzieci

Wartość życia
Ekspiacja
Duchowa adopcja
Świadectwa
Otoczmy troską życie
Rodzina w RV
Zło dobrem zwyciężaj

Życie duchowe
Rok Kapłański
Nowa Ewangelizacja
Tajemnice różańca
Homilie
Rekolekcje
Skrzynka modlitewna
Pielgrzymka

Szukasz POMOCY ?
Poradnia Rodzinna
"Cyrenejczyk"
Egzorcysta
Grupa AA
Czy możesz pomóc?

Różności
KSIĘGA GOŚCI
Galeria zdjęć
Partnerzy
Do pobrania
Poczta

Polecamy
Przeczytaj
Obejrzyj
Linki

"Czas ucieka,
wieczność czeka"

Kalendarz
Adres Parafii:
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. NMP Częstochowskiej
ul. Konstytucji 3 Maja 3c
87-100 Toruń

Biuro Parafialne:
tel.:
(056) 659-98-85

Dom Zakonny:
tel./fax:
(056) 659-93-44

e-mail:
zakon@torun.paulini.pl

Budowa Kościoła i Domu Zakonnego

Pismo parafialne - Pustynia w Mieście

Radio Jasna Góra

Biuro Prasowe Jasna Góra

Radio Watykańskie

Niezależne Rozgłośnie Katolickie w Polsce

Życie zakonne w Polsce

ekai - Katolicki Magazyn Internetowy

portal społecznoœciowo-informacyjny DEON.pl

Fronda

Rzecznik Praw Rodziców
Droga Neokatechumenalna

.:: Wieści z Drogi
.:: Harmonogram Liturgii i Eucharystii
.:: Charyzmat grupy
.:: Formacja grupy
.:: Zaangażowanie w życie Kościoła lokalnego
.:: Historia ruchu w diecezji
.:: Ksiądz opiekun oraz lider świecki grupy
.:: Linki do stron o Neokatechumenacie


wstecz wstecz dalej dalej
Harmonogram Liturgii i Eucharystii

Liturgia Słowa odbywa się we wtorek lub środę o godz. 19.30
Eucharystia odbywa się w sobotę o godz. 16.30 lub 19.30

Wspólnota Prezbiter
I o. Krzysztof Kowalski
II o. Piotr Piechocki
III A o. Stanisław Kochan
III B o. Marcin Ciechanowski
IV o. Zbigniew Ptak
V A o. Piotr Piechocki
V B o. Stanisław Kochan
VI
o. Mariusz Lorenc
VII o. Marcin Ciechanowski
VIII o. Stanisław Kochan
IX o. Piotr Piechocki

góra

Charyzmat grupy

Neokatechumenat jest narzędziem służącym biskupom do ponownego odkrywania chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych już ochrzczonych. Wśród nich można wymienić:
  • tych, którzy oddalili się od Kościoła,
  • tych, którzy nie byli wystarczająco ewangelizowani i katechizowani,
  • tych, którzy pragną pogłębiać swoją wiarę i prowadzić ją ku dojrzałości,
  • tych, którzy pochodzą z wyznań chrześcijańskich nie będących w pełnej jedności z Kościołem katolickim
góra

Formacja grupy

W centrum całego Neokatechumenatu znajduje się synteza przepowiadania kerygmatycznego, przemiany życia moralnego i liturgii. Katechezy początkowe oraz itinerarium neokatechumenalne opierają się na trzech podstawowych elementach uwydatnionych przez Sobór Watykański II:
Słowo Boże, Liturgia i Wspólnota.

góra

Zaangażowanie w życie Kościoła lokalnego

Droga Neokatechumenalna poprzez stałe wychowanie wiary przyczynia się do odnowy parafii jakiej życzy sobie Magisterium Kościoła, aby popierać "nowe metody i nowe struktury", które unikałyby anonimowości i masowości oraz aby uważać "parafię za wspólnotę wspólnot".

góra

Historia ruchu w diecezji

Pierwsze katechezy neokatechumenalne były głoszone w Grudziądzu w roku 1987. Następnie w Toruniu w roku 1988 w kościele Wniebowzięcia NMP w Toruniu. Najstarsze wspólnoty w naszej diecezji prowadzi ekipa katechistów wędrownych z Lublina - Janusz i Maryla Stryjeccy.
Miejscowości i parafie, w których funkcjonuje Ruch:
  • parafia NMP Częstochowskiej w Toruniu
  • parafia św. Józefa w Toruniu
  • parafia św. Józefa w Chełmnie
  • parafia Niepokalanego Serca NMP w Grudziądzu
  • parafia Nawiedzenia NMP i św. Anny w Lubawie
  • parafia św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim
góra

Ksiądz opiekun oraz lider świecki grupy
Ksiądz opiekun
O. Stanisław Kochan OSPPE
ul. Konstytucji 3 Maja 3c
87-100 Toruń
tel.: (056) 659-93-44
Lider świecki
Janusz i Zofia Heyka
ul. Szosa Chełmińska 160F/9
tel.: (056) 651-12-10
kom.: 0 603-601-039
e-mail: heykajanusz@poczta.onet.pl
góra

Chrzest Pański
Chrzest Pański
"Tyś jest Mój Syn Umiłowany"


Z życia Kościoła
Czytania na dziś
Czytania tygodnia
Brewiarz
Zrozumieć Słowo
Intencje Apostolstwa Modlitwy na rok 2011
O Świętym Pawle
Zakon Paulinów
Jasna Góra
Aktualny widok z kamery na kaplicę Cudownego Obrazu

Program duszpasterski
"Kościół domem
i szkołą komunii"

2010/2011
"W komunii z Bogiem"
2011/2012
"Kościół naszym domem"
2012/2013
"Być solą ziemi"
List pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny - 26 grudnia 2010 r.
"W komunii z Bogiem"
Mottem pierwszej części Programu na rok 2010/2011 są słowa:
"Wytrwajcie we Mnie, a ja [będę trwał] w was" (J 15,1. 4).
Oddają one istotę celów realizacji Programu, którymi są:
- odkrywanie Boga objawiającego się w Słowie Bożym.
- wprowadzenie do dojrzałego przyjęcia Słowa Bożego,
- odnawianie i pogłębianie osobistej relacji z Bogiem,
- kształtowanie wspólnotowego wymiaru życia duchowego,
- duszpasterska troska o rodzinę.
W Programie została zaakcentowana potrzeba formacji opartej na Piśmie Świętym, prowadzącej do ukształtowania w wiernych duchowości biblijnej. Wiąże się to z rozwojem: Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, diecezjalnych centrów formacji biblijnej oraz parafialnych kręgów biblijnych.

"Otoczmy troską życie"
[Więcej na stronie]
Kongregacja Nauki Wiary
Instrukcja Dignitas personae dotycząca niektórych problemów bioetycznych
"Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie" - Konferencja Episkopatu Polski
Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci
Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci
Nienarodzone dziecko "Licencja na zabijanie" - ks. Tomasz Jaklewicz
Okno życia w Toruniu Toruńskie "Okno Życia" w domu Sióstr Elżbietanek przy ul. Rabiańskiej.
(kliknij na zdjęcie, aby na powiększeniu zobaczyć lokalizację Okna Życia)
Inne linki do stron
o obronie ludzkiego życia...

radiovaticana.org RODZINA
Polska
[Więcej na stronie]
2010.03.01
Rada ds. Rodziny Episkopatu Polski apeluje o ochronę autonomii życia rodzinnego
Rada opublikowała specjalne oświadczenie w związku z proponowaną ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (...) skutkiem uchwalenia ustawy może być masowe kontrolowanie rodzin, nawet wbrew ich woli i bez wystarczającego uzasadnienia.
Świat
[Więcej na stronie]
2010.03.04
Aborcja - śmiercionośna plaga Europy
Aborcja stanowi główną przyczynę śmierci w Europie, wyprzedzając zgony z powodu choroby nowotworowej, zawału serca i wypadków drogowych. W 2008 r. w krajach Starego Kontynentu zabito 2.863.649 dzieci.