Parafia
Strona główna
Ogłoszenia
Msze Święte
Sakramenty
Intencje mszalne
Poradnia Rodzinna
Hymn parafialny
Kontakt

Kościół i Klasztor
Historia parafii
Wydarzenia
Ojcowie
Posługiwali
Powołania
Współpracownicy
Obecna kaplica
Budowa K+K
Złota Księga
Księga Ofiarodawców

Wspólnoty
Neokatechumenat
Komórki Dorosłych
Domowy Kościół
Róże Różańcowe
Grupa Modlitwy
za Kapłanów
Grupa Charytatywna
Lektorzy
Ministranci
ERM
Duszpasterstwo Akademickie
Chór parafialny
Schola "Pueri vox"
Zespoły muzyczne
Grupa Teatralna

Czytelnia
O Zakonie Paulinów
O Świętym Pawle
O Obrazie NMPCz
Pustynia w Mieście
Cytaty
Dla dzieci
Od dzieci

Wartość życia
Ekspiacja
Duchowa adopcja
Świadectwa
Otoczmy troską życie
Rodzina w RV
Zło dobrem zwyciężaj

Życie duchowe
Rok Kapłański
Nowa Ewangelizacja
Tajemnice różańca
Homilie
Rekolekcje
Skrzynka modlitewna
Pielgrzymka

Szukasz POMOCY ?
Poradnia Rodzinna
"Cyrenejczyk"
Egzorcysta
Grupa AA
Czy możesz pomóc?

Różności
KSIĘGA GOŚCI
Galeria zdjęć
Partnerzy
Do pobrania
Poczta

Polecamy
Przeczytaj
Obejrzyj
Linki

"Czas ucieka,
wieczność czeka"

Kalendarz
Adres Parafii:
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. NMP Częstochowskiej
ul. Konstytucji 3 Maja 3c
87-100 Toruń

Biuro Parafialne:
tel.:
(056) 659-98-85

Dom Zakonny:
tel./fax:
(056) 659-93-44

e-mail:
zakon@torun.paulini.pl

Budowa Kościoła i Domu Zakonnego

Pismo parafialne - Pustynia w Mieście

Radio Jasna Góra

Biuro Prasowe Jasna Góra

Radio Watykańskie

Niezależne Rozgłośnie Katolickie w Polsce

Życie zakonne w Polsce

ekai - Katolicki Magazyn Internetowy

portal społecznoœciowo-informacyjny DEON.pl

Fronda

Rzecznik Praw Rodziców
Historia powstania parafii

26 sierpnia 1996
Dekret ustanawiający Parafię pw. Najświętszej Maryji Panny Częstochowskiej.

20 września 1996
Dekret mianujący proboszczem parafii O. Jana Bednarza.

28 września 1996
Dekret O. Generała Stanisława Turka mianujący proboszczem parafii N.M.P. Częstochowskiej O. Stanisława Jarosza.

29 września 1996
Przyjazd do Torunia O. Generała, O. Administratora generalnego O. Czesława Matrasa i O. Stanisława Jarosza. Odbyło się spotkanie w Kurii Biskupiej z Ks. biskupem Andrzejem Suskim.

30 września 1996
Spotkanie na terenie kurii toruńskiej O. Stanisława z księdzem biskupem ordynariuszem, Ks. Kanclerzem kurii, Ks. ekonomem kurii z naczelnik wydziału Architektury Urzędu Miasta panią Annę Rawluk, z zespołem architektów, którzy tworzą szczegółowy plan zagospodarowania przestrzennego tego terenu na którym ma stanąć kościół. Ustalono, że po zrobieniu planu zagospodarowania, można będzie wystąpić z pismem o użyczenie terenu, zacząć organizować budowę, i kontynuować starania o akt własności wskazanego terenu, o powierzchni 3950 m2.

2 listopada 1996
Przyjazd O. Krzysztofa Kowalskiego, który będzie pełnił obowiązki wikariusza nowej parafii.

28 lutego 1997
Spotkanie w Wydziale Architektury by konkretyzować nasze sprawy.

7 marca 1997
Audycja w kablowej telewizji osiedlowej na temat przyszłej parafii i naszej posługi w Toruniu wywiad z proboszczem O. Stanisławem Jaroszem.

9 kwietnia 1997
Spotkanie z wiceprezydentem Miasta Torunia w sprawie działki lokalizacyjnej. Prezydent Jaworski wyjaśnił, że sprawa leży mu na sercu, ale w świetle nowego prawa urząd miejski wszelkie zlecenia prac musi realizować przez ogłoszenie przetargu. Obecnie trwa przetarg na wykonanie prac geodezyjnych według zatwierdzonego szczegółowego planu przestrzennego interesującego nas terenu. Zakończenie prac geodezyjnych można się spodziewać za dwa miesiące.

27 czerwca 1997
Na posiedzeniu Rady Miejskiej przegłosowano pozytywnie decyzję o lokalizacji naszego kościoła. Następnym etapem będą prace geodezyjne i wymiana gruntu pomiędzy Urzędem Miasta a Kurią diecezjalną.

24 lipca 1997
Spotkanie w Urzędzie Miasta w sprawie działki. Urząd geodezji przedstawił projekt podziału nieruchomości. Działka nasza będzie miała powierzchnię 9388 m2. Zastała wyceniona na 8 miliardów 400 milionów starych złotych. Omówiono kwestię brakujących zamienników gruntów kurialnych. Działka nasza ma Numer 35/19. Po sfinalizowaniu zamiany gruntów będziemy mieli notarialny akt własności.

27 sierpnia 1997
Kupiona została konstrukcja stalowa pod przyszłą prowizoryczną kaplicę.

28 sierpnia 1997
Dekretem O. Generała do pracy katechetycznej w naszej parafii został skierowany neoprezbiter O. Stanisław Kochan.

3 października 1997
Architekt Jerzy Tusiacki podjął się opracowaniu planu i koncepcji zabudowy prowizorycznej kaplicy i ogrodzenia. Z chwilą decyzji o własności gruntu wystąpię do wydziału Architektury w wydanie warunków zabudowy i pozwolenia na budowę kaplicy, sali duszpasterskiej, kancelarii, zakrystii i zaplecza budowy.

9 października 1997
Spotkanie z wiceprezydentem miasta Torunia w sprawie przyznania działki pod budowę kościoła.

30 grudnia 1997
Posiedzenie Rady Miasta na którym powzięto uchwałę o naszej własności gruntu, na którym będziemy budować kościół.

12 stycznia 1998r.
Spotkanie w Wydziale Architektury U.M. z wystąpieniem o warunki zabudowy. Projekt tymczasowej kaplicy i zaplecza duszpasterskiego przygotowuje architekt inż. Tusiacki z Torunia.

13 stycznia 1998r.
Spotkanie z prezydentem miasta p. Strzeszniewskim i P. Jaworskim. Podziękowałem im za starania w sprawie otrzymania działki pod kościół.

5 lutego 1998r.
Biskup Toruński mianował O. Stanisława Kochana asystentem kościelnym Stowarzyszenia Apostolstwa Służby. Apostolstwo Służby mające osobowość prawną zaistniało w 1994r. przy Duszpasterstwie Akademickim u Jezuitów. Przez pewien czas byli pod opieką duszpasterską Redemptorystów, a od paru miesięcy są stowarzyszeniem istniejącym przy naszej parafii.

12 lutego 1998r.
Otrzymałem za pośrednictwem Kurii Diecezjalnej pismo z Zarządu Miasta Torunia wyrażające: "zgodę na realizację inwestycji budowy Ośrodka Duszpasterskiego na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Toruń położonym Przy Skarpie (działka geod. Nr 35/19).

16 marca 1998r.
Złożony został wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania do Wydziału Architektury i Nadzoru Budowlanego w Urzędzie Miejskim w Toruniu i wnioski w wydanie decyzji w sprawie przyłączy energii elektrycznej, wody, ciepła itp.

23 kwietnia 1998r.
Otrzymaliśmy decyzję o warunkach zabudowy z Urzędu Miasta z Wydziału Architektury.

25 maja 1998r.
Otrzymaliśmy dokument użyczenia ziemi pod kościół.

3 czerwca 1998r.
Uprzątnięcie gruzu i wyrównanie spychaczem placu pod budowę kaplicy.

28 lipca 1998r.
Transport 250 słupków do ogrodzenia działki.

31 lipca 1998r.
Otrzymaliśmy pismo Urzędu Miejskiego w Toruniu jakie zostało skierowane do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Na Skarpie" w Toruniu w związku z wnioskiem zarządu SM "Na Skarpie" by przenieść lokalizację naszego kościoła na drugą stronę ulicy Przy Skarpie pod las przy fortach dalej od bloku ul. Konstytucji 3 Maja 9. Treść tego pisma potwierdza i uzasadnia dotychczasową lokalizację.

11 sierpnia 1998r.
Na spotkaniu z J.E. Ks. Biskupem Janem Chrapkiem ustalono termin poświęcenia krzyża i placu pod budowę kościoła N.M.P. Częstochowskiej. Będzie to pierwszy odpust w naszej parafii w dniu 30 sierpnia 1998r.

17 sierpnia 1998r.
Rozpoczynamy prace nad przygotowaniem stalowych słupków do ogrodzenia.

30 sierpnia 1998r.
Pierwszy odpust parafialny.

22 września 1998r.
Decyzja pozwolenia na budowę prowizorycznej kaplicy i zaplecza stała się prawomocna i ostateczna.

28 września 1998r.
Rozpoczęcie prac budowlanych kaplicy i zaplecza duszpasterskiego.

30 września 1998r.
Trwają prace związane z wykopami pod fundamenty.

7 stycznia 1999r.
Wznawiamy prace budowlane, kończymy montaż konstrukcji dachowej.

31 stycznia 1999r.
Pierwsza Msza św. w kaplicy w środku pomimo braku świetlika w dachu, braku okien i drzwi.

18 lutego 1999r.
Podpisanie aktu notarialnego na mocy którego działka pod kościół i klasztor w Toruniu stanie się własnością Zakonu Paulinów.

1 marca 1999r.
Wznowienie prac budowlanych w kaplicy. Murowane są ściany w prezbiterium, zalane schody w prezbiterium i posadzka. Skończone okna, nawieziona ziemia do kaplicy na wyrównanie posadzki.

11 marca 1999r.
Zalana betonem posadzka w kaplicy.

7 kwietnia 1999r.
Rozpoczynamy prace budowlane, wreszcie wszystkie wejścia są pod kluczem.

27 kwietnia 1999r.
Rozpoczynamy tynkowanie kaplicy, prace wykonuje firma Knauf, której przedstawicielem handlowym jest firma Staler w Toruniu.

4 maja 1999r.
Wznawiamy prace budowlane. Trwają prace tynkarskie na zapleczu kaplicy. Malujemy ogrodzenie do którego została wykonana podmurówka betonowa.

12 lipca 1999r.
Wznawiamy prace budowlane, malujemy pomieszczenia zaplecza, tj. biuro, dwa pokoje gościnne, łazienkę, kuchnię, refektarz, salę duszpasterską.

28 lipca 1999r.
Wreszcie mamy przyłącze prądu do kaplicy.

21 sierpnia 1999r.
O godz. 18.00 nastąpiło przywitanie Matki Boskiej w znaku Jej wizerunku na granicy naszej parafii przy pawilonie Karolina.

29 sierpnia 1999r.
Uroczystość Intronizacji Obrazu Jasnogórskiej Pani w naszej kaplicy. Uroczystości przewodniczył biskup ordynariusz Ks. Andrzej Suski.

6 września 1999 r.
Wznawiamy prace budowlane. Przystępujemy do ocieplenia budynku kaplicy.

25 września 1999r.
Zakończenie prac związanych z ocieplaniem ścian kaplicy.

17 października 1999r.
Poświęcenie zakupionego pancernego tabernakulum.

19 października 1999r.
Wznowienie prac budowlanych instalacja piorunochronowa i układanie kostki betonowej przed wejściem do kaplicy.

10 listopada 1999r.
Wznawiamy prace budowlane w kaplicy. Trwają prace przy robieniu łazienek na zapleczu. Wykonuje się przyłącze C.O. z komory ciepłociągu mieszczącej się na naszym placu.

góra

Chrzest Pański
Chrzest Pański
"Tyś jest Mój Syn Umiłowany"


Z życia Kościoła
Czytania na dziś
Czytania tygodnia
Brewiarz
Zrozumieć Słowo
Intencje Apostolstwa Modlitwy na rok 2011
O Świętym Pawle
Zakon Paulinów
Jasna Góra
Aktualny widok z kamery na kaplicę Cudownego Obrazu

Program duszpasterski
"Kościół domem
i szkołą komunii"

2010/2011
"W komunii z Bogiem"
2011/2012
"Kościół naszym domem"
2012/2013
"Być solą ziemi"
List pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny - 26 grudnia 2010 r.
"W komunii z Bogiem"
Mottem pierwszej części Programu na rok 2010/2011 są słowa:
"Wytrwajcie we Mnie, a ja [będę trwał] w was" (J 15,1. 4).
Oddają one istotę celów realizacji Programu, którymi są:
- odkrywanie Boga objawiającego się w Słowie Bożym.
- wprowadzenie do dojrzałego przyjęcia Słowa Bożego,
- odnawianie i pogłębianie osobistej relacji z Bogiem,
- kształtowanie wspólnotowego wymiaru życia duchowego,
- duszpasterska troska o rodzinę.
W Programie została zaakcentowana potrzeba formacji opartej na Piśmie Świętym, prowadzącej do ukształtowania w wiernych duchowości biblijnej. Wiąże się to z rozwojem: Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, diecezjalnych centrów formacji biblijnej oraz parafialnych kręgów biblijnych.

"Otoczmy troską życie"
[Więcej na stronie]
Kongregacja Nauki Wiary
Instrukcja Dignitas personae dotycząca niektórych problemów bioetycznych
"Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie" - Konferencja Episkopatu Polski
Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci
Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci
Nienarodzone dziecko "Licencja na zabijanie" - ks. Tomasz Jaklewicz
Okno życia w Toruniu Toruńskie "Okno Życia" w domu Sióstr Elżbietanek przy ul. Rabiańskiej.
(kliknij na zdjęcie, aby na powiększeniu zobaczyć lokalizację Okna Życia)
Inne linki do stron
o obronie ludzkiego życia...

radiovaticana.org RODZINA
Polska
[Więcej na stronie]
2010.03.01
Rada ds. Rodziny Episkopatu Polski apeluje o ochronę autonomii życia rodzinnego
Rada opublikowała specjalne oświadczenie w związku z proponowaną ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (...) skutkiem uchwalenia ustawy może być masowe kontrolowanie rodzin, nawet wbrew ich woli i bez wystarczającego uzasadnienia.
Świat
[Więcej na stronie]
2010.03.04
Aborcja - śmiercionośna plaga Europy
Aborcja stanowi główną przyczynę śmierci w Europie, wyprzedzając zgony z powodu choroby nowotworowej, zawału serca i wypadków drogowych. W 2008 r. w krajach Starego Kontynentu zabito 2.863.649 dzieci.