Parafia
Strona główna
Ogłoszenia
Msze Święte
Sakramenty
Intencje mszalne
Poradnia Rodzinna
Hymn parafialny
Kontakt

Kościół i Klasztor
Historia parafii
Wydarzenia
Ojcowie
Posługiwali
Powołania
Współpracownicy
Obecna kaplica
Budowa K+K
Złota Księga
Księga Ofiarodawców

Wspólnoty
Neokatechumenat
Komórki Dorosłych
Domowy Kościół
Róże Różańcowe
Grupa Modlitwy
za Kapłanów
Grupa Charytatywna
Lektorzy
Ministranci
ERM
Duszpasterstwo Akademickie
Chór parafialny
Schola "Pueri vox"
Zespoły muzyczne
Grupa Teatralna

Czytelnia
O Zakonie Paulinów
O Świętym Pawle
O Obrazie NMPCz
Pustynia w Mieście
Cytaty
Dla dzieci
Od dzieci

Wartość życia
Ekspiacja
Duchowa adopcja
Świadectwa
Otoczmy troską życie
Rodzina w RV
Zło dobrem zwyciężaj

Życie duchowe
Rok Kapłański
Nowa Ewangelizacja
Tajemnice różańca
Homilie
Rekolekcje
Skrzynka modlitewna
Pielgrzymka

Szukasz POMOCY ?
Poradnia Rodzinna
"Cyrenejczyk"
Egzorcysta
Grupa AA
Czy możesz pomóc?

Różności
KSIĘGA GOŚCI
Galeria zdjęć
Partnerzy
Do pobrania
Poczta

Polecamy
Przeczytaj
Obejrzyj
Linki

"Czas ucieka,
wieczność czeka"

Kalendarz
Adres Parafii:
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. NMP Częstochowskiej
ul. Konstytucji 3 Maja 3c
87-100 Toruń

Biuro Parafialne:
tel.:
(056) 659-98-85

Dom Zakonny:
tel./fax:
(056) 659-93-44

e-mail:
zakon@torun.paulini.pl

Budowa Kościoła i Domu Zakonnego

Pismo parafialne - Pustynia w Mieście

Radio Jasna Góra

Biuro Prasowe Jasna Góra

Radio Watykańskie

Niezależne Rozgłośnie Katolickie w Polsce

Życie zakonne w Polsce

ekai - Katolicki Magazyn Internetowy

portal społecznoœciowo-informacyjny DEON.pl

Fronda

Rzecznik Praw Rodziców
Eucharystyczny Ruch Młodych

Eucharystyczny Ruch Młodych

Eucharystyczny Ruch Młodych

Podstawowe informacje

Eucharystyczny Ruch Młodych to ruch międzynarodowy. Należy do niego ok. 3 mln. dzieci z całego świata. W Polsce istnieje od 1985 roku, powstał w czasie przygotowywania II Kongresu Eucharystycznego. Jest obecny w 28 diecezjach i liczy ok. 13 tys. członków. W naszej diecezji jesteśmy jedyną wspólnotą.

Początkiem Ruchu była założona we Francji, w 1916 roku Krucjata Eucharystyczna. Na grunt polski przeszczepiła ją św. Urszula Ledóchowska w 1925. W momencie wybuchu II wojny światowej należało do Krucjaty ok. 200 tys. polskich dzieci. Po wojnie została zakazana.

Do ERM przyjmowane są dzieci zasadniczo po I Komunii świętej (wyjątkowo młodsze). Program ma na celu rozwijanie więzi z Jezusem przez poznawanie Go w Słowie Bożym, przyjmowanie w Eucharystii i adorowanie w Najświętszym Sakramencie. A jednocześnie odpowiadanie na Jego miłość, miłością do ludzi, pracą nad swoim charakterem i apostolstwem.

W naszej parafii ERM istnieje już 5 lat, od września 2002 roku. Należą do niego tylko dziewczynki, ponieważ chcemy, by chłopcy byli ministrantami. W tej chwili jest 37 dziewczynek, od trzeciej klasy szkoły podstawowej do drugiej liceum. W tym roku podzieliłyśmy się na dwie grupy. Pierwsza obejmuje dzieci ze szkoły podstawowej, druga - gimnazjum i liceum. Spotykamy się w soboty. O 10.00 grupa starsza, o 11.00 młodsza.

Przygotowujemy liturgię niedzielnej dziecięcej Mszy świętej: czytamy i omawiamy teksty liturgiczne, układamy wezwania modlitwy powszechnej i komentarze, przygotowujemy procesję z darami (nawet tańczoną), czasami inscenizację kazania. Na każdym spotkaniu jest adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Robimy to w różnych formach: śpiewem, głośną - przygotowaną lub spontaniczną - modlitwą, albo milczeniem. Zdarza się, że ktoś z obecnych w kaplicy dorosłych prosi nas o modlitwę, podaje swoją intencję i modlimy się wspólnie. Są to dla nas bardzo ważne i wzruszające momenty, bo ludzie proszą o modlitwę ze łzami w oczach, a sprawy, o których mówią, są trudne. W tym roku poznajemy dokładniej Mszę świętą, a hasłem roku są słowa męczenników z pierwszych wieków chrześcijaństwa: "Eucharystio, nie możemy żyć bez Ciebie" . Na zakończenie spotkania jest czas na wspólną zabawę. Wiosną zawsze wybieramy się też na kilka spacerów nad Wisłę.

Każda dziewczynka wybrała sobie jednego kapłana z naszej parafii i modli się codziennie za niego. W ten sposób wszyscy nasi kapłani są codziennie objęci modlitwą kilku dziewczynek.

ERM to bardzo dobra wieloletnia formacja dla dzieci od III klasy szkoły podstawowej do końca gimnazjum. Starsze mogą zostać animatorami. Atrakcją jest miesięcznik "Promień Eucharystii" oraz piękne kolorowe segregatory, jakich nie ma nikt inny tylko członkowie EReMu. Co drugi rok odbywają się zjazdy wspólnot ERM z całej Polski. Dwa lata temu miał on miejsce na Jasnej Górze i zgromadził ponad 2 tysiące dzieci. W tym roku jedziemy do Gdańska.

Jeśli chcesz poznawać Jezusa, jeśli chcesz być Jego przyjacielem i apostołem, może przyjdziesz do nas ? Zapraszamy.
góra

Chrzest Pański
Chrzest Pański
"Tyś jest Mój Syn Umiłowany"


Z życia Kościoła
Czytania na dziś
Czytania tygodnia
Brewiarz
Zrozumieć Słowo
Intencje Apostolstwa Modlitwy na rok 2011
O Świętym Pawle
Zakon Paulinów
Jasna Góra
Aktualny widok z kamery na kaplicę Cudownego Obrazu

Program duszpasterski
"Kościół domem
i szkołą komunii"

2010/2011
"W komunii z Bogiem"
2011/2012
"Kościół naszym domem"
2012/2013
"Być solą ziemi"
List pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny - 26 grudnia 2010 r.
"W komunii z Bogiem"
Mottem pierwszej części Programu na rok 2010/2011 są słowa:
"Wytrwajcie we Mnie, a ja [będę trwał] w was" (J 15,1. 4).
Oddają one istotę celów realizacji Programu, którymi są:
- odkrywanie Boga objawiającego się w Słowie Bożym.
- wprowadzenie do dojrzałego przyjęcia Słowa Bożego,
- odnawianie i pogłębianie osobistej relacji z Bogiem,
- kształtowanie wspólnotowego wymiaru życia duchowego,
- duszpasterska troska o rodzinę.
W Programie została zaakcentowana potrzeba formacji opartej na Piśmie Świętym, prowadzącej do ukształtowania w wiernych duchowości biblijnej. Wiąże się to z rozwojem: Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, diecezjalnych centrów formacji biblijnej oraz parafialnych kręgów biblijnych.

"Otoczmy troską życie"
[Więcej na stronie]
Kongregacja Nauki Wiary
Instrukcja Dignitas personae dotycząca niektórych problemów bioetycznych
"Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie" - Konferencja Episkopatu Polski
Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci
Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci
Nienarodzone dziecko "Licencja na zabijanie" - ks. Tomasz Jaklewicz
Okno życia w Toruniu Toruńskie "Okno Życia" w domu Sióstr Elżbietanek przy ul. Rabiańskiej.
(kliknij na zdjęcie, aby na powiększeniu zobaczyć lokalizację Okna Życia)
Inne linki do stron
o obronie ludzkiego życia...

radiovaticana.org RODZINA
Polska
[Więcej na stronie]
2010.03.01
Rada ds. Rodziny Episkopatu Polski apeluje o ochronę autonomii życia rodzinnego
Rada opublikowała specjalne oświadczenie w związku z proponowaną ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (...) skutkiem uchwalenia ustawy może być masowe kontrolowanie rodzin, nawet wbrew ich woli i bez wystarczającego uzasadnienia.
Świat
[Więcej na stronie]
2010.03.04
Aborcja - śmiercionośna plaga Europy
Aborcja stanowi główną przyczynę śmierci w Europie, wyprzedzając zgony z powodu choroby nowotworowej, zawału serca i wypadków drogowych. W 2008 r. w krajach Starego Kontynentu zabito 2.863.649 dzieci.