Parafia
Strona główna
Ogłoszenia
Msze Święte
Sakramenty
Intencje mszalne
Poradnia Rodzinna
Hymn parafialny
Kontakt

Kościół i Klasztor
Historia parafii
Wydarzenia
Ojcowie
Posługiwali
Powołania
Współpracownicy
Obecna kaplica
Budowa K+K
Złota Księga
Księga Ofiarodawców

Wspólnoty
Neokatechumenat
Komórki Dorosłych
Domowy Kościół
Róże Różańcowe
Grupa Modlitwy
za Kapłanów
Grupa Charytatywna
Lektorzy
Ministranci
ERM
Duszpasterstwo Akademickie
Chór parafialny
Schola "Pueri vox"
Zespoły muzyczne
Grupa Teatralna

Czytelnia
O Zakonie Paulinów
O Świętym Pawle
O Obrazie NMPCz
Pustynia w Mieście
Cytaty
Dla dzieci
Od dzieci

Wartość życia
Ekspiacja
Duchowa adopcja
Świadectwa
Otoczmy troską życie
Rodzina w RV
Zło dobrem zwyciężaj

Życie duchowe
Rok Kapłański
Nowa Ewangelizacja
Tajemnice różańca
Homilie
Rekolekcje
Skrzynka modlitewna
Pielgrzymka

Szukasz POMOCY ?
Poradnia Rodzinna
"Cyrenejczyk"
Egzorcysta
Grupa AA
Czy możesz pomóc?

Różności
KSIĘGA GOŚCI
Galeria zdjęć
Partnerzy
Do pobrania
Poczta

Polecamy
Przeczytaj
Obejrzyj
Linki

"Czas ucieka,
wieczność czeka"

Kalendarz
Adres Parafii:
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. NMP Częstochowskiej
ul. Konstytucji 3 Maja 3c
87-100 Toruń

Biuro Parafialne:
tel.:
(056) 659-98-85

Dom Zakonny:
tel./fax:
(056) 659-93-44

e-mail:
zakon@torun.paulini.pl

Budowa Kościoła i Domu Zakonnego

Pismo parafialne - Pustynia w Mieście

Radio Jasna Góra

Biuro Prasowe Jasna Góra

Radio Watykańskie

Niezależne Rozgłośnie Katolickie w Polsce

Życie zakonne w Polsce

ekai - Katolicki Magazyn Internetowy

portal społecznoœciowo-informacyjny DEON.pl

Fronda

Rzecznik Praw Rodziców
Ekspiacja za grzechy przeciw życiu

.:: Czym jest ekspiacja?
.:: Nabożeństwa wynagradzające
.:: Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
.:: Modlitwy ekspiacyjne
.:: Uwolnienie z ciężaru winy po grzechu aborcji


Czym jest ekspiacja?

Ekspiacja jest praktyką powszechnie przyjętą w Kościele, wiele zakonów i stowarzyszeń ma ją także w swoich statutach czy konstytucjach. Polega ona na wynagradzaniu Bogu za grzechy ludzkości - poprzez uczynki pokutne, modlitwę, post, jałmużnę lub służbę potrzebującym.

góra

Nabożeństwa wynagradzające

Kościół Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej w Toruniu będzie znakiem modlitwy za grzechy przeciw życiu, szczególnie dzieci nienarodzonych.
Pogłębiając charyzmat naszej świątyni związany z ekspiacją za dzieci nienarodzone, rozpoczęliśmy praktykę specjalnych modlitw podczas
nabożeństw wynagradzających,
które się będą odbywać w każdy trzeci czwartek miesiąca.

Będziemy w nich wynagradzać Panu Bogu za grzechy aborcji na polskiej ziemi, w naszym mieście i w naszych rodzinach. Pragniemy duchowo pomóc tym wszystkim, którzy cierpią z powodu dokonanej aborcji. Od poniedziałku do środy, poprzedzającej trzeci czwartek miesiąca, po wieczornej Mszy św., będziemy się modlić nabożeństwem przygotowującym nas do tego wydarzenia.

Nabożeństwa wynagradzające rozpoczęliśmy w czwartek 24 marca 2011 roku w Wigilię Uroczystości Zwiastowania Pańskiego, która jest także Dniem Świętości Życia.


góra

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

25 marca w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego w naszej parafii można złożyć przyrzeczenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej - radosnej, bolesnej lub chwalebnej
(Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario)
oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców.
Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia na przykład: częsta Spowiedź i Komunia Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc osobom potrzebującym, dodatkowe modlitwy,
(litanie, nowenny, koronki...).
Należy podejmować postanowienia realne, mając na uwadze indywidualne możliwości ich wypełnienia.


góra

Modlitwy ekspiacyjne


Modlitwa codzienna w intencji dziecka i jego rodziców

Panie Jezu - za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urzodiła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu - proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś.
Amen

Modlitwa do Pana Jezusa

(Z zupełnym odpustem przed wizerunkiem Ukrzyżowanego).
Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed obliczem Twojem, a w największej żarliwości ducha, proszę Cię i błagam, abyś najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości wszczepił w serce moje, tudzież prawdziwą pokutę za grzechy moje i najszczerszą, a silną chęć poprawy marcu mojemu na zawsze dać raczył, gdy z wielkiem wzruszeniem i głęboką boleścią duszy mojej, Twoje pięć ran rozpamiętywam i myślą w nich się zatapiam, mając to przed oczyma, co już mówił o Tobie, o dobry Jezu, święty król prorok Dawid: "Przebodli ręce moje i nogi moje; policzyli wszystkie kości moje".
Amen.

Modlitwa przebłagalna Ojca Niebieskiego

Ojcze Przedwieczny. Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi racz przyjąć Otworzenie Świętego Boku i Serca Pana Jezusa Chrystusa za potrzeby Kościoła Świętego i na pokutę za moje i wszystkich ludzi grzechy. Racz przyjąć Tę Drogocenną Najświętszą Krew i Wodę, która została przelana z Rany Boku i Boskiego Serca Pana Jezusa, racz przyjąć razem z Krwią Najmilszego Syna Twojego a Pana Naszego Jezusa Chrystusa krew niewinnych dzieci nie narodzonych za grzechy nasze i całego świata.
O Przenajświętsza Krwi Chrystusa, racz oczyścić mnie i wszystkich ludzi od własnych i obcych win grzechowych, racz uwolnić mnie i wszystkich ludzi od kar za grzechy i racz ugasić mnie i wszystkim biednym duszom płomień czyśćcowy. O Przenajświętsza Wodo z Najświętszego Boku i Serca Pana Naszego Jezusa Chrystusa racz obmyć wszystkie dusze z grzechu pierworodnego nienarodzonych dzieci, doprowadź ich w miłości Swojej do Królestwa Swego.
Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...

Koronka do Miłosierdzia Bożego

(Do odmawiania na zwykłej cząstce różańca)
Na początku:
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę ...
Na dużych paciorkach (1 raz):
Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa
/ na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Na małych paciorkach (10 razy):
Dla jego bolesnej męki
/ miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Na zakończenie (3 razy):
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Koronka do Dzieciątka Jezus w intencji Dzieci Poczętych

Zapamiętaj, naucz świat tej koronki, bo na nici nałożone są wielkie łaski Serca Dzieciątka Jezus i Serca Maryi Panny, Matki Chrystusowej.
Na krzyżyku:
Wierzę w Boga...,
1 raz Ojcze nasz...,
1 raz Zdrowaś Maryjo ...,
1 raz Chwała Ojcu ...
Na małych paciorkach:
10 razy: Serce Jezuska narodzone z Najświętszej Dziewicy Maryi Panny w stajence Betlejemskiej pobłogosław całą ludzkość, odnów ich serca, opromień rodziny, naucz kochać Boga.
Na dużych paciorkach; i na zakończeniu:
1 raz Ojcze nasz ...,
1 raz Zdrowaś Maryjo ...,
1 raz Chwała Ojcu.
Dziecię Jezus tak powiedziało:
O cokolwiek będziesz prosiła, dam ci, otrzymasz. Ta koroneczka jest Moją miłością. Niebo całe ją odmawia. To sobie zapamiętaj, nie odkładaj jej na potem, nie odmawiaj z niechęcią.


góra

Chrzest Pański
Chrzest Pański
"Tyś jest Mój Syn Umiłowany"


Z życia Kościoła
Czytania na dziś
Czytania tygodnia
Brewiarz
Zrozumieć Słowo
Intencje Apostolstwa Modlitwy na rok 2011
O Świętym Pawle
Zakon Paulinów
Jasna Góra
Aktualny widok z kamery na kaplicę Cudownego Obrazu

Program duszpasterski
"Kościół domem
i szkołą komunii"

2010/2011
"W komunii z Bogiem"
2011/2012
"Kościół naszym domem"
2012/2013
"Być solą ziemi"
List pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny - 26 grudnia 2010 r.
"W komunii z Bogiem"
Mottem pierwszej części Programu na rok 2010/2011 są słowa:
"Wytrwajcie we Mnie, a ja [będę trwał] w was" (J 15,1. 4).
Oddają one istotę celów realizacji Programu, którymi są:
- odkrywanie Boga objawiającego się w Słowie Bożym.
- wprowadzenie do dojrzałego przyjęcia Słowa Bożego,
- odnawianie i pogłębianie osobistej relacji z Bogiem,
- kształtowanie wspólnotowego wymiaru życia duchowego,
- duszpasterska troska o rodzinę.
W Programie została zaakcentowana potrzeba formacji opartej na Piśmie Świętym, prowadzącej do ukształtowania w wiernych duchowości biblijnej. Wiąże się to z rozwojem: Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, diecezjalnych centrów formacji biblijnej oraz parafialnych kręgów biblijnych.

"Otoczmy troską życie"
[Więcej na stronie]
Kongregacja Nauki Wiary
Instrukcja Dignitas personae dotycząca niektórych problemów bioetycznych
"Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie" - Konferencja Episkopatu Polski
Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci
Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci
Nienarodzone dziecko "Licencja na zabijanie" - ks. Tomasz Jaklewicz
Okno życia w Toruniu Toruńskie "Okno Życia" w domu Sióstr Elżbietanek przy ul. Rabiańskiej.
(kliknij na zdjęcie, aby na powiększeniu zobaczyć lokalizację Okna Życia)
Inne linki do stron
o obronie ludzkiego życia...

radiovaticana.org RODZINA
Polska
[Więcej na stronie]
2010.03.01
Rada ds. Rodziny Episkopatu Polski apeluje o ochronę autonomii życia rodzinnego
Rada opublikowała specjalne oświadczenie w związku z proponowaną ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (...) skutkiem uchwalenia ustawy może być masowe kontrolowanie rodzin, nawet wbrew ich woli i bez wystarczającego uzasadnienia.
Świat
[Więcej na stronie]
2010.03.04
Aborcja - śmiercionośna plaga Europy
Aborcja stanowi główną przyczynę śmierci w Europie, wyprzedzając zgony z powodu choroby nowotworowej, zawału serca i wypadków drogowych. W 2008 r. w krajach Starego Kontynentu zabito 2.863.649 dzieci.