Parafia
Strona główna
Ogłoszenia
Msze Święte
Sakramenty
Intencje mszalne
Poradnia Rodzinna
Hymn parafialny
Kontakt

Kościół i Klasztor
Historia parafii
Wydarzenia
Ojcowie
Posługiwali
Powołania
Współpracownicy
Obecna kaplica
Budowa K+K
Złota Księga
Księga Ofiarodawców

Wspólnoty
Neokatechumenat
Komórki Dorosłych
Domowy Kościół
Róże Różańcowe
Grupa Modlitwy
za Kapłanów
Grupa Charytatywna
Lektorzy
Ministranci
ERM
Duszpasterstwo Akademickie
Chór parafialny
Schola "Pueri vox"
Zespoły muzyczne
Grupa Teatralna

Czytelnia
O Zakonie Paulinów
O Świętym Pawle
O Obrazie NMPCz
Pustynia w Mieście
Cytaty
Dla dzieci
Od dzieci

Wartość życia
Ekspiacja
Duchowa adopcja
Świadectwa
Otoczmy troską życie
Rodzina w RV
Zło dobrem zwyciężaj

Życie duchowe
Rok Kapłański
Nowa Ewangelizacja
Tajemnice różańca
Homilie
Rekolekcje
Skrzynka modlitewna
Pielgrzymka

Szukasz POMOCY ?
Poradnia Rodzinna
"Cyrenejczyk"
Egzorcysta
Grupa AA
Czy możesz pomóc?

Różności
KSIĘGA GOŚCI
Galeria zdjęć
Partnerzy
Do pobrania
Poczta

Polecamy
Przeczytaj
Obejrzyj
Linki

"Czas ucieka,
wieczność czeka"

Kalendarz
Adres Parafii:
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. NMP Częstochowskiej
ul. Konstytucji 3 Maja 3c
87-100 Toruń

Biuro Parafialne:
tel.:
(056) 659-98-85

Dom Zakonny:
tel./fax:
(056) 659-93-44

e-mail:
zakon@torun.paulini.pl

Budowa Kościoła i Domu Zakonnego

Pismo parafialne - Pustynia w Mieście

Radio Jasna Góra

Biuro Prasowe Jasna Góra

Radio Watykańskie

Niezależne Rozgłośnie Katolickie w Polsce

Życie zakonne w Polsce

ekai - Katolicki Magazyn Internetowy

portal społecznoœciowo-informacyjny DEON.pl

Fronda

Rzecznik Praw Rodziców
Komórki dorosłych

.:: Charyzmat grupy
.:: Formacja grupy
.:: Zaangażowanie w życie Kościoła lokalnego
.:: Historia ruchu w diecezji
.:: Ksiądz opiekun oraz lider świecki grupy


Portret grupy

Rekolekcje w Brdowie Komórek Dorosłych

góra

Charyzmat grupy

"System komórek parafialnych" jest propozycją wizji parafii jako wspólnoty wspólnot. "Komórki" to grupy podstawowe, w których odbywa się ewangelizacja, formacja oraz odkrywanie swojego miejsca w Kościele. Obecność w "komórkach" pozwala dostrzec i przygotować się do służby w parafii i dalej w Kościele. Całe dzieło "komórek" służy parafii i w niej się realizuje. Można powiedzieć, że "komórki" nie istnieją poza parafią. "Komórki" żyją życiem parafii, stąd członkowie "komórek" angażują się w całe życie parafii.

góra

Formacja grupy
 1. Cotygodniowe, otwarte dla wszystkich spotkania ogólne (poniedziałek godz. 19:00 w salce duszpasterskiej), podzielone w następujący sposób:
  • I poniedziałek miesiąca: spotkanie modlitewne (spontaniczna modlitwa litanijna, adoracja, liturgia godzin i in.)
  • II i IV poniedziałek miesiąca: katecheza biblijna
  • III poniedziałek miesiąca: Eucharystia
  • V poniedziałek miesiąca: agapa
 2. Spotkania w małych grupach, które odbywają się dwa razy w miesiącu, w oparciu o cztery ewangelie.
 3. Raz w roku organizowane są rekolekcje ewangelizacyjne, które są pierwszym etapem formacji.
 4. Latem organizowane są rekolekcje wyjazdowe otwarte dla wszystkich chętnych.
góra

Zaangażowanie w życie Kościoła lokalnego

Włączamy się w przygotowanie i celebrację Triduum Paschalnego i Uroczystości Zesłania Ducha Świętego.
W ciągi roku posługujemy na niedzielnej liturgii Mszy św. o godzinie 10.00 (komentarze, czytania, modlitwa wiernych, służba ołtarza).
Przygotowujemy rozważania na nabożeństwa różańcowe i Drogi Krzyżowej.
Osoby formujące się w "komórkach" pełnią w parafii różne posługi: modlitewną (w Żywym Różańcu i Grupie modlitwy za kapłanów), prowadzą kursy przedmałżeńskie, redagują pismo parafialne, włączają się w działalność charytatywną i dbają o czystość kaplicy.
Organizujemy również letnie rekolekcje dla dorosłych, na które wyjeżdża około 50 osób.

góra

Historia ruchu w diecezji

"System Komórek Parafialnych" jest propozycją urzeczywistniania wizji parafii jako wspólnoty wspólnot i narodziła się we Włoszech, w parafii św. Eustorgiusza w Mediolanie. Jego twórcą jest ks. P. G. Perini. Początki tego dzieła sięgają 1986 roku. Od kilku lat wyjeżdżają z Polski do Mediolanu grupy osób świeckich i duchownych na specjalne seminarium poświęcone wizji parafii. Pośród nich było też kilka osób z naszej diecezji. Owocem tych kontaktów jest podjęcie w kilku parafiach naszego kraju starań o wprowadzenie tej wizji w praktykę. Między parafiami brakuje jednak ścisłej współpracy. Na terenie naszej diecezji "komórki" istnieją tylko w parafii o.o. Paulinów w Toruniu. Początki "komórek" sięgają w tej parafii wiosny 1999 roku. System udaje się wprowadzić w ograniczony sposób. Udało się jednak powołać do życia komórki młodzieżowe, komórki studentów oraz komórki dorosłych. Najbardziej stabilny charakter mają komórki dorosłych.

góra

Ksiądz opiekun oraz lider świecki grupy
Ksiądz opiekun
O. Mariusz Lorenc OSPPE
ul. Konstytucji 3 Maja 3c
87-100 Toruń
tel.: (056) 659-93-44
Lider świecki
Dorota Dziadoń
ul. Mohna 5g/8
87-100 Toruń
tel.: (056) 691-84-81
góra

Chrzest Pański
Chrzest Pański
"Tyś jest Mój Syn Umiłowany"


Z życia Kościoła
Czytania na dziś
Czytania tygodnia
Brewiarz
Zrozumieć Słowo
Intencje Apostolstwa Modlitwy na rok 2011
O Świętym Pawle
Zakon Paulinów
Jasna Góra
Aktualny widok z kamery na kaplicę Cudownego Obrazu

Program duszpasterski
"Kościół domem
i szkołą komunii"

2010/2011
"W komunii z Bogiem"
2011/2012
"Kościół naszym domem"
2012/2013
"Być solą ziemi"
List pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny - 26 grudnia 2010 r.
"W komunii z Bogiem"
Mottem pierwszej części Programu na rok 2010/2011 są słowa:
"Wytrwajcie we Mnie, a ja [będę trwał] w was" (J 15,1. 4).
Oddają one istotę celów realizacji Programu, którymi są:
- odkrywanie Boga objawiającego się w Słowie Bożym.
- wprowadzenie do dojrzałego przyjęcia Słowa Bożego,
- odnawianie i pogłębianie osobistej relacji z Bogiem,
- kształtowanie wspólnotowego wymiaru życia duchowego,
- duszpasterska troska o rodzinę.
W Programie została zaakcentowana potrzeba formacji opartej na Piśmie Świętym, prowadzącej do ukształtowania w wiernych duchowości biblijnej. Wiąże się to z rozwojem: Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, diecezjalnych centrów formacji biblijnej oraz parafialnych kręgów biblijnych.

"Otoczmy troską życie"
[Więcej na stronie]
Kongregacja Nauki Wiary
Instrukcja Dignitas personae dotycząca niektórych problemów bioetycznych
"Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie" - Konferencja Episkopatu Polski
Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci
Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci
Nienarodzone dziecko "Licencja na zabijanie" - ks. Tomasz Jaklewicz
Okno życia w Toruniu Toruńskie "Okno Życia" w domu Sióstr Elżbietanek przy ul. Rabiańskiej.
(kliknij na zdjęcie, aby na powiększeniu zobaczyć lokalizację Okna Życia)
Inne linki do stron
o obronie ludzkiego życia...

radiovaticana.org RODZINA
Polska
[Więcej na stronie]
2010.03.01
Rada ds. Rodziny Episkopatu Polski apeluje o ochronę autonomii życia rodzinnego
Rada opublikowała specjalne oświadczenie w związku z proponowaną ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (...) skutkiem uchwalenia ustawy może być masowe kontrolowanie rodzin, nawet wbrew ich woli i bez wystarczającego uzasadnienia.
Świat
[Więcej na stronie]
2010.03.04
Aborcja - śmiercionośna plaga Europy
Aborcja stanowi główną przyczynę śmierci w Europie, wyprzedzając zgony z powodu choroby nowotworowej, zawału serca i wypadków drogowych. W 2008 r. w krajach Starego Kontynentu zabito 2.863.649 dzieci.