Parafia
Strona główna
Ogłoszenia
Msze Święte
Sakramenty
Intencje mszalne
Poradnia Rodzinna
Hymn parafialny
Kontakt

Kościół i Klasztor
Historia parafii
Wydarzenia
Ojcowie
Posługiwali
Powołania
Współpracownicy
Obecna kaplica
Budowa K+K
Złota Księga
Księga Ofiarodawców

Wspólnoty
Neokatechumenat
Komórki Dorosłych
Domowy Kościół
Róże Różańcowe
Grupa Modlitwy
za Kapłanów
Grupa Charytatywna
Lektorzy
Ministranci
ERM
Duszpasterstwo Akademickie
Chór parafialny
Schola "Pueri vox"
Zespoły muzyczne
Grupa Teatralna

Czytelnia
O Zakonie Paulinów
O Świętym Pawle
O Obrazie NMPCz
Pustynia w Mieście
Cytaty
Dla dzieci
Od dzieci

Wartość życia
Ekspiacja
Duchowa adopcja
Świadectwa
Otoczmy troską życie
Rodzina w RV
Zło dobrem zwyciężaj

Życie duchowe
Rok Kapłański
Nowa Ewangelizacja
Tajemnice różańca
Homilie
Rekolekcje
Skrzynka modlitewna
Pielgrzymka

Szukasz POMOCY ?
Poradnia Rodzinna
"Cyrenejczyk"
Egzorcysta
Grupa AA
Czy możesz pomóc?

Różności
KSIĘGA GOŚCI
Galeria zdjęć
Partnerzy
Do pobrania
Poczta

Polecamy
Przeczytaj
Obejrzyj
Linki

"Czas ucieka,
wieczność czeka"

Kalendarz
Adres Parafii:
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. NMP Częstochowskiej
ul. Konstytucji 3 Maja 3c
87-100 Toruń

Biuro Parafialne:
tel.:
(056) 659-98-85

Dom Zakonny:
tel./fax:
(056) 659-93-44

e-mail:
zakon@torun.paulini.pl

Budowa Kościoła i Domu Zakonnego

Pismo parafialne - Pustynia w Mieście

Radio Jasna Góra

Biuro Prasowe Jasna Góra

Radio Watykańskie

Niezależne Rozgłośnie Katolickie w Polsce

Życie zakonne w Polsce

ekai - Katolicki Magazyn Internetowy

portal społecznoœciowo-informacyjny DEON.pl

Fronda

Rzecznik Praw Rodziców
"Cyrenejczyk"

Katolicki Ośrodek Psychologiczno - Pastoralny "Cyrenejczyk" został erygowany dekretem Biskupa Toruńskiego z dnia 27 września 2006 roku.

Podstawowym zadaniem Ośrodka jest kształtowanie osoby ludzkiej i świadczenie pomocy w oparciu o zintegrowana koncepcję człowieka uwzględniającą wymiary: biologiczny, psychiczny, społeczny i duchowy.

Komu pomaga?

 • Każdemu, kto przyjdzie poprosić o pomoc. W sposób szczególny ofertę kieruje do ludzi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej: stres, nerwica, depresja, stany lękowe, utrata osoby bliskiej, choroba, kryzysy małżeńskie i rodzinne, problemy wychowawcze, nałogi itd.
 • Osobom, które pragną się rozwijać i wzrastać w wierze proponuje pomoc duchową: stałe spowiednictwo i kierownictwo duchowe.
 • Osobom dorosłym przygotowujacym się do sakramentów świętych: chrztu, bierzmowania, Eucharystii i małżeństwa.
Jakiego rodzaju działalność prowadzi?

Proponuje następujące formy pomocy:
 • doradztwo psychologiczne i duchowe;
 • psychoterapię indywidualną i grupową zarówno doraźną jak i długoterminową;
 • prowadzenie kursów, konferencji, szkoleń i sympozjów;
 • przygotowanie osób dorosłych do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego;
 • przygotowanie do małżeństwa;
 • nauczanie i propagowanie naturalnych metod planowania rodziny;
 • tworzenie grup wsparcia i koordynacja ich pracy;
 • udzielanie porad prawnych z zakresu prawa cywilnego i kościelnego
Na czym polega działalność "Cyrenejczyka"?

Ośrodek zajmuje się:
 • formacją osoby ludzkiej przygotowującą do czynnego udziału w życiu społecznym i do dojrzałego podejmowania posługi w Kościele i społeczności świeckiej;
 • pomocą w rozeznaniu powołania i w rozwiązywaniu trudności związanych dokonywanym wyborem;
 • wypełnianiem nauczycielskiej misji Kościoła i promowanie wartości chrześcijańskich;
 • udzielaniem pomocy psychologicznej i religijnej osobom przezywającym trudności życiowe;
 • propagowaniem pełnego rozwoju osoby ludzkiej, uwzględniającego dążenie do zintegrowanego rozwoju psychicznego i duchowego;
 • troską o małżeństwo i rodzinę, pomoc małżeństwom i rodzinom znajdującym się w kryzysie;
 • przygotowaniem do małżeństwa i odpowiedzialnego rodzicielstwa;
 • poznawaniem i upowszechnianiem chrześcijańskiej koncepcji osoby ludzkiej;
 • profilaktyką antyuzależnieniowa oraz pomocą osobom uzależnionym i współuzaleznionym.
Oficjalna strona Ośrodka
www.poradnia.diecezja.torun.pl
E-mail do Ośrodka
poradnia@diecezja.torun.pl
góra

Chrzest Pański
Chrzest Pański
"Tyś jest Mój Syn Umiłowany"


Z życia Kościoła
Czytania na dziś
Czytania tygodnia
Brewiarz
Zrozumieć Słowo
Intencje Apostolstwa Modlitwy na rok 2011
O Świętym Pawle
Zakon Paulinów
Jasna Góra
Aktualny widok z kamery na kaplicę Cudownego Obrazu

Program duszpasterski
"Kościół domem
i szkołą komunii"

2010/2011
"W komunii z Bogiem"
2011/2012
"Kościół naszym domem"
2012/2013
"Być solą ziemi"
List pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny - 26 grudnia 2010 r.
"W komunii z Bogiem"
Mottem pierwszej części Programu na rok 2010/2011 są słowa:
"Wytrwajcie we Mnie, a ja [będę trwał] w was" (J 15,1. 4).
Oddają one istotę celów realizacji Programu, którymi są:
- odkrywanie Boga objawiającego się w Słowie Bożym.
- wprowadzenie do dojrzałego przyjęcia Słowa Bożego,
- odnawianie i pogłębianie osobistej relacji z Bogiem,
- kształtowanie wspólnotowego wymiaru życia duchowego,
- duszpasterska troska o rodzinę.
W Programie została zaakcentowana potrzeba formacji opartej na Piśmie Świętym, prowadzącej do ukształtowania w wiernych duchowości biblijnej. Wiąże się to z rozwojem: Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, diecezjalnych centrów formacji biblijnej oraz parafialnych kręgów biblijnych.

"Otoczmy troską życie"
[Więcej na stronie]
Kongregacja Nauki Wiary
Instrukcja Dignitas personae dotycząca niektórych problemów bioetycznych
"Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie" - Konferencja Episkopatu Polski
Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci
Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci
Nienarodzone dziecko "Licencja na zabijanie" - ks. Tomasz Jaklewicz
Okno życia w Toruniu Toruńskie "Okno Życia" w domu Sióstr Elżbietanek przy ul. Rabiańskiej.
(kliknij na zdjęcie, aby na powiększeniu zobaczyć lokalizację Okna Życia)
Inne linki do stron
o obronie ludzkiego życia...

radiovaticana.org RODZINA
Polska
[Więcej na stronie]
2010.03.01
Rada ds. Rodziny Episkopatu Polski apeluje o ochronę autonomii życia rodzinnego
Rada opublikowała specjalne oświadczenie w związku z proponowaną ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (...) skutkiem uchwalenia ustawy może być masowe kontrolowanie rodzin, nawet wbrew ich woli i bez wystarczającego uzasadnienia.
Świat
[Więcej na stronie]
2010.03.04
Aborcja - śmiercionośna plaga Europy
Aborcja stanowi główną przyczynę śmierci w Europie, wyprzedzając zgony z powodu choroby nowotworowej, zawału serca i wypadków drogowych. W 2008 r. w krajach Starego Kontynentu zabito 2.863.649 dzieci.