Parafia
Strona główna
Ogłoszenia
Msze Święte
Sakramenty
Intencje mszalne
Poradnia Rodzinna
Hymn parafialny
Kontakt

Kościół i Klasztor
Historia parafii
Wydarzenia
Ojcowie
Posługiwali
Powołania
Współpracownicy
Obecna kaplica
Budowa K+K
Złota Księga
Księga Ofiarodawców

Wspólnoty
Neokatechumenat
Komórki Dorosłych
Domowy Kościół
Róże Różańcowe
Grupa Modlitwy
za Kapłanów
Grupa Charytatywna
Lektorzy
Ministranci
ERM
Duszpasterstwo Akademickie
Chór parafialny
Schola "Pueri vox"
Zespoły muzyczne
Grupa Teatralna

Czytelnia
O Zakonie Paulinów
O Świętym Pawle
O Obrazie NMPCz
Pustynia w Mieście
Cytaty
Dla dzieci
Od dzieci

Wartość życia
Ekspiacja
Duchowa adopcja
Świadectwa
Otoczmy troską życie
Rodzina w RV
Zło dobrem zwyciężaj

Życie duchowe
Rok Kapłański
Nowa Ewangelizacja
Tajemnice różańca
Homilie
Rekolekcje
Skrzynka modlitewna
Pielgrzymka

Szukasz POMOCY ?
Poradnia Rodzinna
"Cyrenejczyk"
Egzorcysta
Grupa AA
Czy możesz pomóc?

Różności
KSIĘGA GOŚCI
Galeria zdjęć
Partnerzy
Do pobrania
Poczta

Polecamy
Przeczytaj
Obejrzyj
Linki

"Czas ucieka,
wieczność czeka"

Kalendarz
Adres Parafii:
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. NMP Częstochowskiej
ul. Konstytucji 3 Maja 3c
87-100 Toruń

Biuro Parafialne:
tel.:
(056) 659-98-85

Dom Zakonny:
tel./fax:
(056) 659-93-44

e-mail:
zakon@torun.paulini.pl

Budowa Kościoła i Domu Zakonnego

Pismo parafialne - Pustynia w Mieście

Radio Jasna Góra

Biuro Prasowe Jasna Góra

Radio Watykańskie

Niezależne Rozgłośnie Katolickie w Polsce

Życie zakonne w Polsce

ekai - Katolicki Magazyn Internetowy

portal społecznoœciowo-informacyjny DEON.pl

Fronda

Rzecznik Praw Rodziców
Budowa Kościoła i Klasztoru

.:: GALERIE animacji, grafik, filmów i fotografii projektu
i realizacji zespołu Kościoła i Klasztoru

.:: Założenia intencyjne
.:: Założenia budowlane
.:: Cegiełki na budowę
.:: Konta do wpłat darowizn na budowę
Założenia intencyjne

NMP "Bronić życia i umacniać je,
czcić je i kochać - oto zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi, powołując go - jako swój żywy obraz - do udziału w Jego panowaniu nad światem"
Jan Paweł II   

Kościół Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej będzie znakiem modlitwy za grzechy przeciw życiu, szczególnie dzieci nienarodzonych.

góra

Założenia budowlane
1. Założenia koncepcji projektowej

NMP Projekt kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej przy ul. Konstytucji 3 Maja w Toruniu wraz z Domem Zakonnym 00. Paulinów, zarówno w skali zagospodarowania przestrzennego tego przedsięwzięcia i jego powiązań z otoczeniem a także w zakresie rozwiązań architektonicznych, poprzez zamierzony sposób budowy przestrzeni w formie autorskiej kreacji podejmuje próbę odpowiedzi na podstawowe założenia ideowe i wytyczne projektowe.

NMP Czy jest możliwe przy pomocy takiej autorskiej wypowiedzi wyrazić miłość Jasnogórskiej Pani i zinterpretować dowody Jej opieki nad Kościołem i Narodem? Czy jest możliwa interpretacja tego fenomenu przy pomocy jednostkowego symbolu? Czy istnieje taki jednostkowy symbol, który tę Nieskończoną Miłość jest w stanie ująć w formie ludzkiej kreacji z założenia zdefiniowanej i skończonej w Ziemskim Wymiarze? (...)

2. Rozwiązania urbanistyczne

NMP (...)Teren przeznaczony do budowy zespołu sakralnego Kościoła i Klasztoru 00. Paulinów jest ograniczony ulicami: Konstytucji 3 Maja, Przy Skarpie oraz zespołem handlowym OBI.

NMP Jako główne osie kompozycji urbanistycznej projektowanego założenia na obszarze terenu przeznaczonego pod budowę Kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej wraz z Domem Zakonnym 00. Paulinów przyjęto obowiązującą oś widokową płn - płd, wychodzącą z przecięcia ulic: Konstytucji 3 Maja i Przy Skarpie i prostopadłą do niej oś poprzeczną wsch.- zach. Tym samym fronton Kościoła otwiera się na obszerny, reprezentacyjny plac główny o pojemności około 2400 wiernych, usytuowany w płd. - wsch. narożniku działki. Plac ten w dalszej perspektywie otwiera się na projektowaną przestrzeń publiczną mającą powstać w rejonie skrzyżowania ulic: Konstytucji 3 Maja i Przy Skarpie. (...)

3. Rozwiązania architektoniczne

NMP (...)Na osi wzdłużnej nanizano kruchtę z zespołem wejść oraz wyraźnie wyodrębnione prezbiterium z ołtarzem, amboną misą chrzcielną paschałem, miejscem dla zespołu chóru i dyrygenta. Prostopadle do prezbiterium, od strony wschodniej umieszczono otwartą do nawy kościoła, nakrytą kopułą Kaplicę Nieustannej Adoracji Najświętszego Sakramentu, dostępną również od strony wschodniej placu kościelnego. Do Kaplicy przylega zespół zakrystii, dostępny zarówno od strony prezbiterium, od strony zachodniej z placu kościelnego oraz bezpośrednim łącznikiem z części klasztornej.

NMP Od strony wejścia głównego, wnętrze kościoła wzbogaca zawieszony nad kruchtą poziom eliptycznie zaprojektowanego chóru muzycznego z miejscami siedzącymi na 150 osób, oraz 900 miejscami siedzącymi w poziomie nawy kościoła.

Wzdłuż nawy zaprojektowano dogodną komunikację pionową z 2 jednobiegowymi klatkami schodowymi. Nad wejściem głównym na konstrukcji słupów nośnych zawieszono płytę chóru i organy z pulpitem organisty.

Centralnie pod prezbiterium w kondygnacji przyziemia umieszczono Kaplice Różańcową z ołtarzem i nawą na 140 miejsc siedzących. Wzdłuż nawy zaprojektowano centralnie szeroki korytarz, po obydwu stronach którego umieszczono obszerne sale katechetyczne oraz zespół sanitariatów.(...)

Pełny tekst założeń.
góra

Cegiełki na budowę

Cegiełka - NMP W Biurze Parafialnym można nabyć Cegiełki na budowę kościoła i klasztoru OO. Paulinów w Toruniu

Cegiełka ta jest nie tylko materialnym darem serca, dzięki któremu mozliwe jest zakładanie nowego ośrodka religijnego parafii rzymsko-katolickiej, budowy kościoła i klasztoru zakonnego. Stanowi ona przede wszystkim symboliczny wyraz bycia w jedności z całą diecezją, na którą Ojcowie Paulini z Jasnej Góry pragną poszerzyć życie Paulińskiego Zakonu.

Wszystkim Ludziom Dobrej Woli za wszelką duchową, modlitewną i materialną pomoc, jaką otrzymuje Parafia prowadzona przez Ojców Paulinów, składamy serdeczne Bóg Zapłać.

Czujemy się ciągle dłużnikami naszych Czcigodnych Ofiarodawców. Dług ten będziemy, choćby w części, spłacać poprzez duchową więź modlitwy i nieustannej pamięci. Codziennie dziękujemy Bogu i Jego Matce Maryi za Dobroczyńców.

Miej swój udział w budowie kościoła i klasztoru!

Cegiełki sa dostępne w nominałach:
5 zł, 10 zł, 20 zł, 50 zł oraz 100 zł.

Za złożony Dar Serca dziękujemy oraz pamiętamy w modlitwie nowennowej do św. Józefa, w każdy poniedziałek.

góra

Konta do wpłat darowizn na budowę

Kościół wraz z zapleczem jest wznoszony z ofiar wiernych.

Osoby pragnące wesprzeć finansowo budowę kościoła i klasztoru OO. Paulinów w Toruniu poprzez dokonanie przelewu na konto parafii proszone są o dokonanie wpłaty na jedno z poniższych kont:

Konta złotówkowe:

PLN (WBK S.A. O/Toruń)
   90 1090 1506 0000 0000 5003 9015

PLN (Millenium)
   15 1160 2202 0000 0000 2987 4206

Na przelewie jako nazwę odbiorcy należy podać:

Parafia rzymsko-katolicka
p.w. NMP Częstochowskiej
ul. Konstytucji 3 Maja 3c
87-100 Toruń

Konta walutowe:

EURO (Millenium)
   49 1160 2202 0000 0000 6282 0032

USD (Millenium)
   17 1160 2202 0000 0000 6282 0123

Na przelewie jako nazwę odbiorcy należy podać:

Klasztor Paulinów w Toruniu
ul. Konstytucji 3 Maja 3c
87-100 Toruń

Jako tytuł wpłaty (wspólny dla obydwu rodzajów kont) należy podać:

"Na budowę kościoła"


Za wszystkich ofiarodawców modlimy się codziennie i sprawujemy Msze św.

Bóg Zapłać!

O. Stanisław Kochan OSPPE
Proboszcz Parafii

góra

Chrzest Pański
Chrzest Pański
"Tyś jest Mój Syn Umiłowany"


Z życia Kościoła
Czytania na dziś
Czytania tygodnia
Brewiarz
Zrozumieć Słowo
Intencje Apostolstwa Modlitwy na rok 2011
O Świętym Pawle
Zakon Paulinów
Jasna Góra
Aktualny widok z kamery na kaplicę Cudownego Obrazu

Program duszpasterski
"Kościół domem
i szkołą komunii"

2010/2011
"W komunii z Bogiem"
2011/2012
"Kościół naszym domem"
2012/2013
"Być solą ziemi"
List pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny - 26 grudnia 2010 r.
"W komunii z Bogiem"
Mottem pierwszej części Programu na rok 2010/2011 są słowa:
"Wytrwajcie we Mnie, a ja [będę trwał] w was" (J 15,1. 4).
Oddają one istotę celów realizacji Programu, którymi są:
- odkrywanie Boga objawiającego się w Słowie Bożym.
- wprowadzenie do dojrzałego przyjęcia Słowa Bożego,
- odnawianie i pogłębianie osobistej relacji z Bogiem,
- kształtowanie wspólnotowego wymiaru życia duchowego,
- duszpasterska troska o rodzinę.
W Programie została zaakcentowana potrzeba formacji opartej na Piśmie Świętym, prowadzącej do ukształtowania w wiernych duchowości biblijnej. Wiąże się to z rozwojem: Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, diecezjalnych centrów formacji biblijnej oraz parafialnych kręgów biblijnych.

"Otoczmy troską życie"
[Więcej na stronie]
Kongregacja Nauki Wiary
Instrukcja Dignitas personae dotycząca niektórych problemów bioetycznych
"Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie" - Konferencja Episkopatu Polski
Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci
Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci
Nienarodzone dziecko "Licencja na zabijanie" - ks. Tomasz Jaklewicz
Okno życia w Toruniu Toruńskie "Okno Życia" w domu Sióstr Elżbietanek przy ul. Rabiańskiej.
(kliknij na zdjęcie, aby na powiększeniu zobaczyć lokalizację Okna Życia)
Inne linki do stron
o obronie ludzkiego życia...

radiovaticana.org RODZINA
Polska
[Więcej na stronie]
2010.03.01
Rada ds. Rodziny Episkopatu Polski apeluje o ochronę autonomii życia rodzinnego
Rada opublikowała specjalne oświadczenie w związku z proponowaną ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (...) skutkiem uchwalenia ustawy może być masowe kontrolowanie rodzin, nawet wbrew ich woli i bez wystarczającego uzasadnienia.
Świat
[Więcej na stronie]
2010.03.04
Aborcja - śmiercionośna plaga Europy
Aborcja stanowi główną przyczynę śmierci w Europie, wyprzedzając zgony z powodu choroby nowotworowej, zawału serca i wypadków drogowych. W 2008 r. w krajach Starego Kontynentu zabito 2.863.649 dzieci.